กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

6) มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม

       มีเพียง 10 % ของมวลธรรมดาในเอกภพ มวลบาริออนทำด้วยโปรตอน นิวตรอนและอิเลกตรอน ในดาว นักดาราศาสตร์กำลังค้นหาบาริออนมากขึ้นในควอซาร์ ควอซาร์เป็นวัตถุสว่างไสวมีระยะทางไกลมากจากโลก พลังงานของควอซาร์มาจากหลุมดำ ถ้าแสงควอซาร์ผ่านบาริออนก่อนถึงโลก สเปกตรัมของควอซาร์มีเส้นดูดกลืน แต่พบร่องรอยเพียงเล็กน้อย บาริออนหายไปไหน?

      บาริออนไม่ได้ไปไหน มันยังอยู่ในอวกาศนานหลายพันล้านปีตั้งแต่เกิด ก้อนกาซชนกันคายคลื่นช้อค จนทำให้กาซรอบๆร้อนนับล้านองศาเซลเซียส แต่กาซที่ช่วงอุณหภูมินั้นไม่คายหรือดูดกลืนรังสีเข้ม จึงไม่สามารถค้นพบได้ อย่างไรก็ดี กล้องโทรทรรศน์ฮับเบิลเมื่อค.ศ. 2000 รายงานพบปริมาณไฮโดรเจนมากมายระหว่างดาราจักร

       ภาพจำลองจากคอมพิวเตอร์ของออสไตรเกอร์และเซนแสดงว่า กาซระหว่างดาราจักรร้อนควรอยู่ใกล้ดาราจักร วีนเบิร์กหวังจะหาตำแหน่งคายรังสีเอกซ์จากกาซขณะใช้หอสังเกตการณ์รังสีเอกซ์จันทราเกือบ 6 วันเพื่อค้นหากาซ วีนเบิร์กกล่าวว่า นับเป็นการอุทิศเวลามากเพื่อสังเกตการณ์เพียงครั้งเดียวที่อาจค้นไม่พบอะไรเลย แสดงว่าการค้นหามวลนี้มีความสำคัญ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ