กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

7) พลังงานมืดคืออะไร?

แสงอาทิตย์ใช้เวลาราว 8 นาทีกว่าที่จะเดินทางมาถึงเรา (A) ระบบดาวอื่นที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุด คือ อัลฟา เซนทอรี(Alpha Centauri) ที่ที่แสงใช้เวลา 4.4 ปีในการเดินทางมาถึงโลก (B)

      การที่มีความเร่งในการขยายตัวเอกภพในปัจจุบัน ต้องมีพลังงานมืด(dark matter) 65 % ของความหนาแน่นทั้งหมดของเอกภพ ปัญหาใหญ่ที่สุดคือไม่มีใครทราบว่าพลังงานมืดคืออะไร เรารู้จักเพียงแค่ชื่อเท่านั้น มันอาจเป็นพลังงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับอะไรเลยหรือได้อิทธิพลของมิติอวกาศที่ซ่อนเร้นอยู่

       นักดาราศาสตร์เพร์ลมัตเตอร์(Perlmutter)รู้จักพลังงานมืดบ้างเล็กน้อย มันเป็นการผลักคล้ายปฏิโน้มถ่วง(antigravity) แต่ไม่ใช่แรง มันไม่ขึ้นกับคุณสมบัติของอนุภาค มันกระทำโดยตรงในอวกาศ คล้ายกับการขยายตัวแบบพองตัวของเอกภพเริ่มแรก แต่พลังงานมืดให้ผลช้ากว่า

       นักฟิสิกส์พยายามคำนวณความหนาแน่นพลังงานมืด ที่สังเกตได้จากทฤษฎีที่ยอมรับกันทางฟิสิกส์ แต่ผลที่ได้ยังไม่ใกล้ความจริง ค่าที่คำนวณได้ราว 10ยกกำลัง60 เท่ามากกว่าค่าที่สำรวจได้ (บางคนบอกว่าตัวเลขน่าเป็น 10ยกกำลัง 120 เท่าแต่จะไม่พูดถึงรายละเอียด) แม้นักเอกภพศาสตร์เคยชินกับตัวเลขจำนวนมากแต่ก็กังวลเกี่ยวกับเลขศูนย์ทั้งหมด กอล์บบอกว่า มีพื้นฐานบางอย่างที่ขาดหายไปจากทฤษฏี

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
 1. ความลี้ลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
 2. การค้นพบของ อาร์โน เพนเซียส์และโรเบิร์ต วิลสัน
 3. เอกภพมีมิติมากมายอย่างไร
 4. เอกภพเริ่มต้นอย่างไร
 5. ทำไมมวลเต็มเอกภพ
 6. ดาราจักรเกิดได้อย่างไร
 7. มวลมืดเย็นคืออะไร
 8. มีบาริออนทั้งหมดในดาราจักรไหม
 9. พลังงานมืดคืออะไร?
 10. ชตากรรมของเอกภพคืออะไร
 11. ครั้งแรก! นักวิทย์ขยับใกล้ “สสารมืด”
 12. นักดาราศาสตร์พบ Dark Galaxy
 13. กาแล็กซี่ลึกลับ !?
 14. ซุปเปอร์โนวา
 15. กาแล็กซี่ VIRGOHI21
  เรียบเรียงจาก Mark Sincell ,M.(2001),The 8 Greatest mysteries of cosmology . Astronomy, 29(6)
46-52     ร.ศ. ยุพา วานิชชัย

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ