กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ประสบการณ์ลึกลับเดชาวู  เกิดขึ้นได้อย่างไร 

           เคยไหมครับที่คุณกำลังทำอะไรเพลิน ๆ  จู่ ๆ  ก็มีความรู้สึกว่า “เอ๊ะ”  เหตุการณ์แบบนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนี่  แถมบางครั้งยังรู้อีกด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนั้น   แต่ความรู้สึกที่ว่านี้มักเกิดในช่วงสั้น ๆ แล้วหายไป

     ในภาษาไทยไม่มีคำเรียกความรู้สึกที่ว่านี้ ส่วนฝรั่งมีใช้หลายคำ เช่น promnesia และ paramnesia แต่ที่นิยมที่สุดคือเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า เดชาวู (de’ja’ vu) (ไม่ใช่ เดจาวู) ซึ่งแปลว่า เคยเห็นมาก่อนแล้ว คำว่า de’ja’ vu นี้นักวิจัยชาวฝรั่งเศสซึ่งศึกษาเรื่องลึกลับของจิตชื่อ เอมิล บัวรัก (Emile Boirac พ.ศ. 2394-2460) ใช้เป็นครั้งแรกในหนังสือชื่อ L’Avenir des Sciences Psychiques

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ประสบการณ์ลึกลับเดชาวู  เกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ดร.เวอร์นอน เอ็ม. เนปเป 
  3. ตัวอย่างประสบการณ์เดชาวู
  4. เดชาวูที่น่ารู้จักสามแบบหลัก
  5. แบบที่สองและสาม        
  6. กรณีศึกษา : เดชาวูเทียม 
  7. คนที่เชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด
  8. จิตปรับการรับรู้
ผู้เขียน ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ