กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 ดร.เวอร์นอน  เอ็ม.  เนปเป 

          ในปีพ.ศ.  2529  มีการทำโพลสำรวจพบว่า  คนอเมริกันราว  67%  เคยมีประสบการณ์      เดชาวู  ส่วนคนไทยเป็นเท่าไรนั้นยังไม่เคยได้ยิน  แต่ที่แน่ ๆ ผมเองเคยมีประสบการณ์นี้  (มากกว่าหนึ่งครั้ง)  ตั้งแต่ตอนยังเอ๊าะ ๆ เรียนอยู่มัธยมต้น  (นานมาแล้ววว)  ยังจำได้แม่นว่า  เคยคุยกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีประสบการณ์นี้เหมือนกัน  ถึงขนาดว่าถ้าสร้างเงื่อนไขอย่างหนึ่งเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดตามมา  แต่ถ้าสร้างเงื่อนไขอีกอย่าง  เหตุการณ์อีกแบบจะเกิดตามมา  โม้กันถึงขนาดนั้นเลย

                อย่างไรก็ตาม  คำว่าเดชาวูเป็นคำกลาง ๆ ที่ใช้เรียกประสบกาณ์ประเภท  “เคย…  มาแล้ว”  (de’ja’ experience)  เพราะถ้าแบ่งอย่างละเอียดตาม  ดร.เวอร์นอน  เอ็ม.  เนปเป  (Dr. Vernon  M. Neppe)  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเดชาวู  จะได้ถึง  21  แบบ

          แต่ในบรรดาเดชาวูทั้งหมดนี้   ถ้าถามนักวิชาการอีกท่านหนึ่งคือ  ดร. อาร์เทอร์  ฟังค์เฮาส์เซอร์  (Dr. Arthur  Funkohouser)  ท่านก็จะบอกว่า  น่าจะเลิกใช้คำว่าเดชาวูได้แล้ว  แต่ให้เจาะจงไปเลยว่าเป็นประสบการณ์แบบไหน โดยในบรรดาประสบการณ์ย่อยทั้งหมดนี้มีอยู่สามแบบที่รู้  เพราะมีตัวอย่างอ้างอิงชัดเจน ได้แก่  เดชาเวกู  (de’ja’  ve’cu)  เดชาซองติ  (de’ja’  senti) และเดชาวิซีต  (de’ja’ visite’)  ทั้งสามแบบนี้แม้จะมีส่วนคล้ายกันอยู่บ้าง  แตกต่างกันตรงจุดเน้นและรายละเอียดไม่น้อยเลย

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ประสบการณ์ลึกลับเดชาวู  เกิดขึ้นได้อย่างไร 
  2. ดร.เวอร์นอน เอ็ม. เนปเป 
  3. ตัวอย่างประสบการณ์เดชาวู
  4. เดชาวูที่น่ารู้จักสามแบบหลัก
  5. แบบที่สองและสาม        
  6. กรณีศึกษา : เดชาวูเทียม 
  7. คนที่เชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิด
  8. จิตปรับการรับรู้
ผู้เขียน ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ