กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

สรุป

       ธรรมชาติย่อมมีสมดุลเสมอ การเพิ่มความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตจึงถูกกำจัดโดยธรรมชาติ เช่น การสูญพันธุ์ ตามธรรมชาติส่งมีชีวิตอาจมีการสูญพันธุ์ได้ตลอดเวลาที่โลกมีการเปลี่ยนแปลง อัตราการสูญพันธุ์จะมีน้อยกว่าอัตราการเกิดสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว ต้องพึ่งพาอาศัยกัน การสูญพันธุ์ในอดีต เกิดจากกระบวนการธรรมชาติบางอย่าง เช่น ภัยธรรมชาติ ผู้ล่า โรคภัยไข้เจ็บ ความแออัด การแก่งแย่ง แต่ในปัจจุบันสาเหตุที่สำคัญเกิดจากกิจกรรมมนุษย์ คือ หนึ่ง การสูญเสียที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติจากการตัดต้นไม้ทำลายป่า สอง สภาวะดินหมดสภาพ ความแห้งแล้ง สาม เทคโนโลยีการสร้างเขื่อนทำให้สูญเสียพืช และสัตว์เป็นจำนวนมาก สี่ การล่าจากมนุษย์และการถูกคุกคามจากสิ่งมีชีวิตจากต่างแดนที่ขยายพันธุ์มากจนส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น ในระบบนิเวศที่สมดุลการสูญเสียสิ่งมีชีวิตชนิดใดชนิดหนึ่งอาจมีผลถึงสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นๆ อย่างต่อเองเป็นลูกโซ่มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่กรณี นักชีววิทยาได้ประมาณการณ์ว่าการสูญพันธุ์ของพืชชนิดหนึ่งสามารถส่งผลกระทบให้มีการสูญเสียแมลงและสัตว์อื่นในระบบนิเวศเดียวกันได้หลายชนิด อาจถึง 30 ชนิดก็ได้ แต่ผลอาจจะไม่ปรากฎชัดในทันทีทันใดกว่าจะปรากฎชัด บางทีก็สายไปแล้วเกินกำลังที่จะแก้ไข

       จากการรวบรวมข้อมูลจาก World Cinservation Union (WCN) ได้ทำการรวบรวมรายชื่อของสิ่งมีชีวิตที่กำลังถูกคุกคาม และอยู่ในสถานะที่ล่อแหลมอย่างยิ่งต่อการสูญพันธุ์อยู่ในบัญชีรายชื่อที่เรียกว่า บัญชีแดง "Red List" จากข้อมูลล่าสุดจำนวนสัตว์ที่ตกอยู่ในสภาวะอันตรายต่อการสูญพันธุ์ได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 5,435 ชนิดในปัจจุบัน

       เราลองมาประเมินอัตราการสูญพันธุ์ดู อดีต อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นตามสภาพการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติโดยเฉลี่ยปีละประมาณ 1 ชนิด (สปีชี) นั่นหมายถึงว่า ไม่ใช่ว่าในธรรมชาติจะไม่สูญพันธุ์เลย ปัจจุบัน อัตราการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนเเปลงของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่เกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วหลายพันเท่าของในอดีต การสูญพันธุ์อย่างรวดเร็วเกิดขึ้นในพวกที่อาศัยอยู่ในป่าชื้นเขตร้อนประเมินอัตราสูญพันธุ์ประมาณวันละ 1 ชนิดในช่วงปี ค.ศ. 1970 และเพิ่มเป็นชั่วโมงละ 1 ชนิด ในช่วงปีค.ศ. 1980 หรืออีก 10 ปีถัดมา คือ เพิ่มเป็น 24 เท่าในช่วงระยะเพียง 10 ปีเท่านั้นเอง ทั้งนี้มีการทำลายป่าไม้ในเขตร้อนอย่างมากมายในช่วง 20 ปีกว่าที่ผ่านมา จะเป็นเพราะการยังชีพในการทำเกษตร หรือเพื่อธุรกิจ หรือวิถีการดำรงชีวิตที่ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นก็ตาม หากการสูญพันธุ์ยังอยู่ในอัตรานี้เชื่อว่าภายในสิ้นศตวรรษที่ 20 จะมีการสูญพันธุ์ไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 20-50

       ธรรมชาติไม่เคยทำร้ายมนุษย์ มีแต่มนุษย์เท่านั้นที่ทำร้ายธรรมชาติ โดยคิดว่าตัวเองมีความฉลาดล้ำเลิศสามารถอยู่เหนือธรรมชาติได้ชีวิตบนโลกอื่นมีหรือไม่

       ชีวิตที่วิวัฒนาการบนโลกนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างธรรมชาติของดาวเคราะห์ดวงที่สามนี้กับประวัติศาสตร์ของมัน ถ้าโลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่านี้ โลกจะเย็นลง ปฏิกริยาทางเคมีจะลดลงอย่างมาก ยกตัวอย่างเช่น น้ำจะแข็งตัว สารประกอบคาร์บอนส่วนมากจะแตกหัก แต่ถ้าโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มาขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ โลกจะร้อนขึ้น โครงสร้างทางเคมีของสารจะคงที่น้อยลง สารประกอบคาร์บอนไม่กี่ชนิดเท่านั้นที่จะคงที่แสดงให้เห็นว่าวิวัฒนาการของพื้นฐานชีวิต สารประกอบคาร์บอนบนโลกอยู่ได้ในอุณหภูมิช่วงแคบ และช่วงอุณหภูมินี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับระยะทางระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์

       ขนาดของโลกก็มีบทบาทที่สำคัญเกี่ยวกับบรรยากาศ ถ้าขนาดของโลกเล็กลงกว่านี้ โลกจะมีแรงดึงดูดไม่เพียงพอที่จะดึงดูดบรรยากาศไว้แต่ถ้าโลกขนาดใหญ่กว่านี้ โลกจะมีแรงดึงดูดให้อากาศในบรรยากาศมีความแน่นจนกระทั่งแสงแดดถูกดูดซึมไว้ก่อนที่จะลงมาถึงพื้นผิวโลก

       มีชีวิตในโลกอื่นหรือไม่ ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ในจักรวาลมีดาวเคราะหืมากมายเยอะแยะที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนโลกของเรา จักรวาลประกอบด้วยดวงดาวจำนวน 1020 ดวง ที่มีลักษณะทางกายภาพเหมือนดวงอาทิตย์ อย่างน้อยร้อยละ 10 ของดาวเหล่านี้ เชื่อว่าอยู่ในระบบดาวเคราะห์ ถ้าเพียงแต่ 1 ใน 10,000ของดาวเคราะห์ที่มีขนาดเหมาะสมและระยะทางที่ถูกต้องจากดวงอาทิตย์โดยเลียนแบบเงื่อนไขของกำเนิดชีวิตบนโลกเรา การเกชีวิตจะเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกถึง 1015 ครั้ง ถ้าเงื่อนไขนี้เกิดขึ้นได้จริง โลกเราคงจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป 

       ในปี ค.ศ. 1924 อเล็คซานเดอร์ ไอวาโนวิช โอปาริน นักชีวเคมีชาวรัสเซียเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกในช่วงค.ศ.1920-1930 ที่ยืนยันตามแนววิทยาศาสตร์ว่า วิวัฒนาการทางเคมีนั้นมีมาก่อนการวิวัฒนาการทางชีววิทยา ซึ่งฐานของการอธิบายกำเนิดชีวิตเริ่มแรกในชีวาลัย และยอมรับกันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากเราไม่สามารถค้นหาร่องรอยของวิวัฒนาการทางเคมีบนโลกในยุคแรกๆได้ เราจึงพยายามค้นหาหลักฐานจากวัตถุนอกบรรยากาศโลก ซึ่งอาจจะมาจากดวงจันทร์ หรือเป็นวัตถุอื่นที่หล่นลงมาจากฟากฟ้า การวิเคราะห์ก้อนหอนจากดวงจันทร์ที่ยานอพอลโลนำกลับมา มีหลักฐานของวิวัฒนาการทางเคมีให้เห็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นการวิเคราะห์เกี่ยวกับดวงจันทร์จึงยังไม่มีข้อสรุป การศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่ตกมาจากฟากฟ้าขยายวงกว้างมากขึ้น จากการตรวจวัตถุจากท้องฟ้าที่ตกลงมาที่เมอร์คิสันในประเทศออสเตรเลียเมื่อปีค.ศ. 1969 เป็นหลักฐานแรกที่แสดงให้เห็นถึงการะมีกรดอมิโนอยู่นอกโลกในระบบสุริยะยุคแรกๆ ในการศึกษาเกี่ยวกับจักรวาลได้ตรวจพบโมเลกุลของสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งสารที่มีมาก่อนสิ่งมีชีวิต ปฏิกริยาทางเคมีเกี่ยวกับชีวิตดูเหมือนว่าจะมีปรากฎอยู่ทั่วไปในจักรวาล นั่นคือ แสดงว่าการสร้างสิ่งมีชีวิตมีอยู่ทั่วไปในทุกๆที่ของระบบจักรวาล

      มีสิ่งมีชีวิตอยู่นอกโลกหรือไม่ ดาราศาสตร์สมัยใหม่แสดงให้เห็นแล้วว่าดวงอาทิตย์ของเราเป็นเพียงหนึ่งในบรรดาดวงดาวนับพันล้านดวงในจักรวาล ดังนั้นดาวเคราะห์จึงมีอยู่เป็นจำนวนมากมายในจักรวาลด้วย เมื่อเดือนกรกฎาคมปี ค.ศ.1976 เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 200 ปี ของอเมริกา ยานอวกาศ 2 ลำ คือ ไวกิ้ง 1(Viking1) และไวกิ้ง2(Viking2) ถูกส่งออกไปนอกโลก ยานทั้งสองนี้บรรทุกอุปกรณ์จำนวนหนึ่งลงไปด้วยหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถทำการทดลองเพื่อตรวจสอบสิ่งมีชีวิตได้ แม้ว่าการทดลองทางชีววิทยาจะให้ผลที่ยังไม่แน่นอน แต่การทดลองทางเคมีได้ชี้ให้เห้นอย่างชัดเจนว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร และเนื่องจากการค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคารตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าชีวิตมีพื้นฐานอยู่บนวัตถุที่มาจากสิ่งมีชีวิตจึงสรุปผลการทดลองจากยานไวกิ้งได้ว่า ไม่มีหลักฐานของสิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

      การสื่อสารทางวิทยุเป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งที่ใช้ค้นหาสิ่งมีชีวิตในจักรวาล โครงการ SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) ขององค์กรนาซ่า ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศมุ่งเน้นไปที่เรื่องความเป็นไปได้ของ"galactic ravesdropping" (การลอบสังเกตการณ์ในกาแลกซี่) บางทีเพื่อนบ้านของเราในจักรวาลอาจจะสอดส่องดูความก้าวหน้าของโลกเรามาตั้งแต่ยุคของ Marconi แล้วก็ได้ และในปัจจุบันอาจจะกำลังปรับให้เข้ากับคลื่นวิทยุของโลกอยู่ การเดินทางผจญภัยอันยาวนานของเราเริ่มด้วยการศึกษากำเนิดของชีวิตบนโลก และเป็นแรงบันดาลใจให้เราค้นหาเหมือนกับนักผจญภัยว่า "อะไรอยู่เหนือดวงอาทิตย์"

  กลับหน้าแรก   

หน้าที่
 1. โลกนี้มีเพียงหนึ่ง
 2. ดาวเคราะห์ดวงที่ 3
 3. โลกอุบัติมาอย่างไร พัฒนาการมาอย่างไร
 4. การเกิดของเมฆ
 5. คาร์บอนไดออกไซด์
 6. แนวความคิดเรื่องกำเนิดชีวิต
 7. สิ่งมีชีวิตเกิดจากโคลนตม
 8. ชีวิตเกิดจากองค์ประกอบของธาตุดิน น้ำ ลม ไฟ
 9. การทดลองของ สแตนลีย์ แอล มิลเลอร์
 10. การทดลองของ เมลวิน คาลวิน
 11. พระผู้สร้าง
 12. ชีวิตเกิดมาได้อย่างไร
 13. ดีเอ็นเอ
 14. สร้างกรดอมิโน
 15. น้ำซุป
 16. เซลล์แรก
 17. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
 18. ฟอสซิลอายุ 3500 ล้านปี
 19. ดอกไม้ดอกแรก
 20. ความลึกของน้ำ 10 เมตร
 21. โลกของเรานั่นเอง
 22. ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
 23. การสูญพันธุ์ครั้งที่ 6
 24. การสูญเสียทางชีวภาพ
 25. รีบเร่งอนุรักษ์
 26. สรุป

 

   

 

แผ่นใสการเรียนการสอน

 

วิวัฒนาการ บท

บทที่ 1   1/6

กำเนิดและวิวัฒนาการของธรรมชาติ

     กำเนิดจักรวาล  ความคิดของนาย Friedman นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย  ทฤษฎี Big Bang  กำเนิดสุริยะจักรวาล   กำเนิดโลก  การแบ่งชั้นของโลก ร่องลึกในมหาสมุทร   จำนวน  57 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

บทที่  2  2/6

กำเนิดสิ่งมีชีวิตชนิดแรก

     โมเลกุลของสารประกอบอินทรีย์  ชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิต การทดลองของเรดิ  และหลุยส์ปาสเตอร์   แนวความคิดของอริสโตเติล  Polymerization  เคลวิน  นักชีวเคมีขาวเยอรมัน     จำนวน  56 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  3  3/6

Evolution

     เมื่อ 3900 ล้านปีก่อน  วิวัฒนาการคืออะไร  นักอนุกรมวิธาน  ทฤษฎีวิวัฒนาการ  นายลามาร์ค   นาย ชาร์ล ดาร์วิน   กลไกการคัดเลือกโดยธรรมชาติ  หมู่เกาะกาลาปากอส  นายมัลทัส     จำนวน  40  แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  4  4/6

กลไกการวิวัฒนาการ

     สิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว การแปรผันทางพันธุกรรม  เมนาลิซึมของผีเสื้อกลางคืน  การกระจายตัวของประชากรผีเสื้อ  ผู้ถูกล่าและผู้ล่า  จำนวน  28 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  5  5/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต  ซากดึกดำบรรพ์  นกกลุ่มที่บินไม่ได้  โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต  สัตว์มีกระดูกสันหลัง  ลำดับเบสบนสายดีเอ็นเอ  การคัดเลือกพันธุ์  และความรู้ทางพันธุ์ศาสตร์  จำนวน  39 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

บทที่  6  6/6

หลักฐานทางวิวัฒนาการ

     ข้อแตกต่างระหว่างมนุษย์และลิง  สายวิวัฒนาการของมนุษย์  มนุษย์วานร  สปีชีส์สุดท้าย  ค้นพบฟอสซิลของมนุษย์  การแบ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ จำนวน  37 แ่ผ่น   คลิกค่ะ  powerpoint

 

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ