กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ลิฟต์

ไม่ได้ตรวจเช็ค

ลิพท์ที่ใช้สายเคเบิลชักขึ้นและลง

                จากสถิติของ THE U.S BEREAU OF LABOR STATISTICS AND THE CONSUMER PRODUCT SAFETY COMMISSION พบว่าแต่ละปีในสหรัฐอเมริกา  ลิฟต์และบันไดเลื่อนสังหารคนไปราว 30 คน และทำให้อีก 17,100 คนได้รับบาดเจ็บ  โดยทั่วไปแล้ว ผู้เคราะห์ร้ายมักถูกประตูลิฟต์หนีบ หรือไม่ก็สะดุดหกล้มตอนก้าวเข้าหรือออกจากลิฟต์และบันไดเลื่อนโดยที่มันยังไม่จอดสนิทแนบพื้น  อย่างไรก็ดี  อุบัติภัยที่เกิดขึ้นบางครั้งก็ช่างเหลือเชื่อจริง ๆ

                เมื่อปี 2002 เด็กชายชาวฮ่องกงวัย 11 ขวบ ถูกประตูลิฟต์หนีบในขณะที่มันยังคงเลื่อนขึ้น  ปรากฏว่าเธอเสียชีวิตไปแล้วก่อนที่เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยจะมาถึงไม่นาน

                ในสหรัฐอเมริกาไม่มีหน่วยงานใดของทางการที่มีหน้าที่ตรวจเช็คความปลอดภัยของลิฟต์ต่าง ๆ โดยตรง  กฎเกณฑ์ในเรื่องนี้ยังแตกต่างกันไปอีกในแต่ละรัฐ  บางรัฐไม่มีกฎหมายให้ตรวจลิฟต์เลยด้วยซ้ำ

                เมื่อปี 1998 สำนักข่าว ABC ได้ศึกษาสำรวจการดูแลรักษาลิฟต์ในเมืองหลัก ๆ ของสหรัฐ  พบว่ามีลิฟต์ที่ใช้งานจนเกินกำหนดเวลาตรวจเช็คในทุกเมือง  โดยเฉพาะที่นิวยอร์กนั้นแย่ที่สด  โดยมีลิฟต์ที่เลยกำหนดตรวจเช็คนานถึงสามปีครึ่งจำนวนไม่น้อยทีเดียว

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

คุณเยาวนันท์ เชฏรัตน์ แปลและเรียบเรียง

 

หน้าที่

 

  1. อุบัติเหตุสยอง

  2. ไม่ได้ตรวจเช็ค

  3. สิ่งที่ควรทำ

 

 

บทความเสริม

 

ลิฟต์ (Elevator)

ชักรอกอย่างง่ายๆ 

         มีการใช้ลิฟต์หรือกระเช้าชักรอกอย่างง่าย ๆ มาตั้งแต่ยุคกลางสามารถสืบย้อนต้นกำเนิดไปได้ถึงศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาล ลิฟต์เหล่านี้ทำงานด้วยแรงงานและสัตว์หรือไม่ก็อาศัยกลไกที่มีน้ำเป็นตัวผลักดัน

          ในทศวรรษที่ 1800 ลิฟต์ในลักษณะที่เราคุ้นเคยเริ่มพัฒนาขึ้น โดยมีน้ำหรือไอน้ำเป็นแหล่งพลังงาน เช่น ผู้คนจะเข้าไปยืนอยู่ในกล่อง จากนั้น ก็เติมน้ำลงในท่อกลวงจนถึงระดับที่ แรงไฮดรอลิค (hydraulic) จะดันกล่องนั้นขึ้นไปตามท่อกลวง  คลิกอ่านต่อครับ

การทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ

 

ลิฟท์

      บทนำ

      ปี ค.ศ. 1800  กระบวนการผลิตเหล็กกล้าบูมขึ้นจนถึงขีดสุด    มีพัฒนาแท่งโลหะได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้น   เหล็กฉาก  หรือเสาเหล็ก   ทั้งหมดเป็นพื้นฐานและวิวัฒนาการทางการก่อสร้าง ซึ่งช่วยให้วิศวกรสามารถสร้างตึกระฟ้าขึ้นสูงหลายร้อยเมตรได้  

      ตึกระฟ้าทำให้เกิดเทคโนโลยีอื่นๆตามขึ้นมาอีกมากมาย  หนึ่งในนั้นคือลิฟท์   เมืองหลวงในทุกประเทศต้องพึ่งพาอาศัยลิฟท์    หรือแม้แต่ห้างสรรพสินค้า โลตัส   บิ๊กซี  เซ็นทรัล   และ เดอะมอลล์เป็นต้น  ล้วนต้องมีลิฟท์ใช้ส่งผู้โดยสารหรือขนของ

      ฟิสิกส์ราชมงคล   จะเปิดเผยความลับกลไกภายในของลิฟท์  พร้อมกับระบบความปลอดภัยให้คุณได้ทราบในหน้าถัดไป    คลิกครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ