กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

    

ระวังอุกกาบาตชนโลก

เทหวัตถุจากอวกาศนี้มีอันตรายแค่ไหน โดย มิคาเอล โวเกล

แสงจุดเล็ก ๆ เคลื่อนผ่านท้องฟ้าไปเงียบ ๆ อย่างไมให้รู้เนี้อรู้ตัว ปรากฏการณ์ดังกล่าวกินเวลาเพียงหนึ่งหรือสองวินาที ราวกับว่าดวงดาวที่กะพริบแสงในห้วงอวกาศอันไร้จุดสิ้นสุดเกิดเสียหลักแล้วร่วงหล่นลงบนโลก ความคิดเช่นนี้ไม่ผิดเสียทีเดียว เพราะผีพุ่งไต้หรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าดาวตก เป็นแสงที่เกิดขึ้นเมื่อเศษหินจากอวกาศตกสู่ชั้นบรรยากาศของโลก

          แถบแสงที่สร้างความตื่นเต้นแก่นักดาราศาสตร์สมัครเล่นและผู้มีความโรแมนติกอยู่เต็มหัวใจเกิดจากเทหวัตถุในอวกาศเคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเครื่องบินขนาดใหญ่ถึง 270 เท่า แรงเสียดทานจากการเสียดสีกับอากาศก่อให้เกิดความร้อนมหาศาล จนกระทั่ง “วัตถุแปลกปลอม” เผาไหม้หมด โดยส่วนใหญ่เกิดขึ้นที่ระดับความสูงหลายพันเมตร

          ดาวตกส่วนใหญ่ตกลงมาโดยไม่มีใครสังเกตเห็น ด้วยเหตุที่มันมีขนาดเล็กมากจนเราไม่เห็นแสงที่เปล่งออกมา มิฉะนั้นก็อาจเป็นเพราะตกลงมาในเวลากลางวันซึ่งจะถูกแสงอาทิตย์กลบหมด เชื่อหรือไม่ว่า เทหวัตถุขนาดจิ๋วที่ตกลงมาจากอวกาศเช่นนี้ในวันหนึ่ง ๆ เมื่อรวมกันจะหนักเทียบได้กับรถไฟถึง 20 คัน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. เทหวัตถุจากอวกาศ
  2. ฝุ่นอวกาศ
  3. ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
  4. Armageddon     
  5. ของฝากจากสรวงสวรรค์

 

จาก  รีดเดอร์ส ไดเจสท์ มีนาคม  2549   โดย มิคาเอล  โวเกล
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ