กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

    

ฝุ่นอวกาศ

             เทหวัตถุที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศนี้เป็นสิ่งที่เหลืออยู่ของกลุ่มเมฆขนาดมหึมาที่ประกอบด้วยก๊าซและฝุ่นอันเป็นต้นกำเนิดระบบสุริยะของเรา กลุ่มเมฆนี้ค่อย ๆ อัดตัวแน่นเข้า ๆ กระทั่งในที่สุดเกิดเป็นดวงอาทิตย์ที่จุดศูนย์กลาง จากนั้นจึงเกิดเป็นดาวเคราะห์ต่าง ๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ หนึ่งในนั้นก็คือโลกของเรานี่เอง

         เศษหิน น้ำแข็ง และก๊าซเหล่านี้ยังประกอบกันขึ้นเป็นดาวหางอีกด้วย เมื่อดาวหางโคจรเข้าหาดวงอาทิตย์ บริเวณชั้นผิวจะละลาย ฝุ่นละอองที่ดาวหางทิ้งไว้เบื้องหลังมีลักษณะเหมือนหางขนาดยักษ์ หากวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ของโลกตัดกับเส้นทางของหางฝุ่น ฝุ่นนี้ก็จะลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศโลก

         แต่ฝุ่นอวกาศขนาดค่อนข้างเล็กหรือที่เรียกกันว่าสะเก็ดดาวไม่ใช่สิ่งเดียวที่เดินทางร่อนเร่อยู่ในอวกาศ หินที่อยู่บนฟ้าบางก้อนอาจมีขนาดใหญ่เท่าบ้าน เรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ หรือแม้แต่เมืองทั้งเมืองโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ไม่กี่เมตรไปถึง 1,000 กิโลเมตร เราเรียกหินพวกนี้ว่าดาวเคราะห์น้อย ดาวเคราะห์น้อยบางดวงมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เฉียดใกล้โลก ถ้าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พอสมควรบังเอิญเดินทางตัดวงโคจรของโลกเราจะมีเพียงบางส่วนที่ลุกไหม้ในชั้นบรรยากาศ ที่เหลือจะตกลงสู่พื้นโลก

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. เทหวัตถุจากอวกาศ
  2. ฝุ่นอวกาศ
  3. ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
  4. Armageddon     
  5. ของฝากจากสรวงสวรรค์

 

จาก  รีดเดอร์ส ไดเจสท์ มีนาคม  2549   โดย มิคาเอล  โวเกล
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ