กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

    

ไดโนเสาร์สูญพันธุ์

            

               ในคืนวันที่ 6 เมษายน 2545 ประชาชนทางตอนใต้ของเยอรมนีรู้สึกตกใจกับท้องฟ้าที่สว่างไสวผิดปกติ หลังค้นหาอย่างละเอียดก็มีการค้นพบเศษดาวตกเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ในบริเวณใกล้ปราสาทนอยชวานสไตน์อันมีชื่อเสียง ในเดือนพฤษภาคม และมิถุนายนปีถัดมามีการค้นพบเศษดาวตกอีกสองชิ้น

          ต้องยกความดีความชอบให้แก่เครือข่ายกล้องถ่ายภาพที่เฝ้าตรวจหาดาวตกบนท้องฟ้าในยุโรปตลอดเวลา ผู้เชี่ยวชาญจึงรู้ตำแหน่งที่ต้องไปค้นหา ภาพที่ถ่ายได้จากสถานที่ต่าง ๆ ช่วยให้สามารถคำนวณจุดตกได้ เมื่อพิจารณาค่าความสว่าง เส้นทางการเคลื่อนที่ และองค์ประกอบของเศษที่พบนักวิจัยประมาณว่าอุกกาบาตที่นอยชวานสไตน์มีน้ำหนักก่อนเข้าสู่บรรยากาศโลกประมาณ 300 กิโลกรัม

          ทางตอนใต้ของเยอรมนียังมีหลักฐานการตกของอุกกาบาตขนาดใหญ่อื่น ๆอีกบางแห่งเป็นหลุมกว้างถึง 20 กิโลเมตร แต่ยังเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ตกลงมาจากท้องฟ้าในบริเวณอื่นของโลก เมื่อ 65 ล้านปีก่อนอุกกาบาตขนาดสิบกิโลเมตรพุ่งชนคาบสมุทรยูคาทันในเม็กซิโกด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเครื่องบิน 100 เท่า ฝุ่นนับพันล้านตันพวยพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจากหลุมอุกกาบาตที่กว้างใหญ่ราว 150 กิโลเมตร ส่งผลให้โลกตกอยู่ในความมืดมิด แสงอาทิตย์อันอบอุ่นส่องลงมาไม่ถึงพื้นโลก คาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากพืชขาดแสงอาทิตย์ที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง ในระยะเวลาหลายสัปดาห์และหลายเดือนต่อมา สิ่งมีชีวิตที่รอดจากการชนครั้งมโหฬารมาได้ก็ค่อย ๆ ตายลงเนื่องจากภูมิอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน

          พวกหนึ่งในนั้นคือไดโนเสาร์ซึ่งสูญพันธุ์ไปจากโลกพร้อมกับสัตว์และพืชปริมาณสองในสามของชนิดพันธุ์ที่มีอยู่ในเวลานั้นเพราะไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้

          การที่วัตถุในอวกาศคือสาเหตุการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์เป็นข้อถกเถียงที่มีมาเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามทุกวันนี้มีสิ่งบ่งชี้มากมายที่สนับสนุนทฤษฎีนี้ อาทิ การพบธาตุบางชนิดในชั้นหินบริเวณที่ถูกชนในปริมาณที่ผิดธรรมชาติ และลักษณะโครงสร้างหินที่จะเกิดได้ก็เพียงวิธีเดียวคือด้วยความร้อนมหาศาลในช่วงเวลาสั้น  ๆอย่างที่เกิดจากการชนด้วยความรุนแรง

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. เทหวัตถุจากอวกาศ
  2. ฝุ่นอวกาศ
  3. ไดโนเสาร์สูญพันธุ์
  4. Armageddon     
  5. ของฝากจากสรวงสวรรค์

 

จาก  รีดเดอร์ส ไดเจสท์ มีนาคม  2549   โดย มิคาเอล  โวเกล
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ