กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

Fire Works

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) เวลา 23.59 น. ทุกคนเฝ้ารอการนับถอยหลังสู่วันใหม่ เดือนใหม่ ปีใหม่ และสหัสวรรษใหม่ อย่างใจจดใจจ่อ เมื่อนับถึงศูนย์ ทุกคนต่างกรีดร้องไชโยต้อนรับสหัสวรรษใหม่ พร้อมๆ  กับการจุดดอกไม้ไฟชุดใหญ่พร้อมกันทั่วโลกการเฉลิมฉลองในวันนั้น หลายคนคงประทับใจกับความสวยงามบนท้องฟ้าไม่ลืมเลือน เพราะเป็นการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเท่าที่เคยเห็นกัน

           เมื่อใดที่มีบรรยากาศของความรื่นเริงบันเทิง ดอกไม้ไฟกลายเป็นสัญลักษณ์หนึ่งในการแสดงออกถึงการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวันพ่อ วันแม่ วันปีใหม่ วันลอยกระทง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา และอีกหลายๆ งาน รวมไปถึงงานฉลองส่วนตัวของผู้มีฐานะดีหลายๆ ท่าน ทุกครั้งที่เห็นดอกไม้ไฟแตกสีสันอยู่บนท้องฟ้า เคยสงสัยหรือไม่ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ทำไมจึงมีสีสันและรูปแบบแตกต่างกัน

              ดอกไม้ไฟมีหลายรูปแบบ หลายขนาดและหลายชนิดตั้งแต่ชนิดที่เราจุดเล่นกันเองได้ เช่นไฟเย็น(แต่จริง ๆ แล้วร้อน) พลุ ประทัด โอ่ง ไปจนถึงดอกไม้ไฟที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้จุดเฉพาะงานใหญ่ๆ เพราะมีราคาแพง และมีอันตรายมาก ไม่สามารถจุดเล่นเองได้ ต้องจุดโดยผู้ที่มีความชำนาญเท่านั้น

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

 

 

หน้าที่

 

  1. Fire Works

  2. ศาสตร์และศิลป์

  3. แสงที่เห็นเกิดจากอะไร?

  4. ทำไมจึงมีขนาดและรูปร่างต่างกัน

  5. การค้นพบดอกไม้ไฟ

  6. วิวัฒนาการดอกไม้ไฟ

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

 

กลศาสตร์และศิลป์ในพลุและดอกไม้ไฟ

            พลุและดอกไม้ไฟเป็นของอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นในหน้าเทศกาลเฉลิมฉลองทั้งเด็กและผู้ใหญ่  ซึ่งความสว่างและความสวยงามของลูกไฟสีต่าง ๆ ที่พุ่งขึ้นไปและแตกตัวกลางท้องฟ้ายามค่ำคืนนั้นสามารถเติมสีสัน  ความสนุกสนานและเพิ่มบรรยากาศให้งานรื่นเริงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี  แต่กว่าที่พลุและดอกไม้ไฟจะมีความสวยงามได้อย่างในทุกวันนี้  มันผ่านการปรับเสริมเติมแต่งมาเป็นเวลาหลายร้อยปีจนปัจจุบันนี้การผลิตพลุและดอกไม้ไฟได้กลายเป็นทั้งศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้เรื่องสารเคมี  ผนวกกับศิลปะการออกแบบวิธีการระเบิดหรือวิธีการแตกตัวของพลุและดอกไม้ไฟเพื่อให้มีลูกเล่นที่ซับซ้อน มากขึ้น

คลิกอ่านต่อครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ