ตวรรษที่ 20 ถือว่าเป็นศตวรรษมหัศจรรย์ของมนุษย์ชาติ
เพราะเต็มไปด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆมากมาย
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราสะดวกสบายมากขึ้น
มีสุขภาพแข็งแรง และอายุยืนยาวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

ศตวรรษที่ 20 ที่ผ่านพ้นไปนี้มี 12
นวัตกรรมเด่นๆประกอบไปด้วย

fly.JPG (4247 bytes)

1.การบิน : Flight
ซึ่งพี่น้องตระกูลไรท์ ได้ริเริ่มประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่บินได้ขึ้นใน ปี ค.ศ. 1903 และต่อมาในปี 1930 แฟรงค์ วิทลี ก็ได้จดลิขสิทธิเครื่องบินเจทเป็นคนแรก ทำให้ปัจจุบันเราสามารถ เดินทางข้ามโลกด้วยเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

tv.JPG (5854 bytes)

2. โทรทัศน์ : Television
วิศวกรชาวสก๊อต ชื่อจอห์น โลจี้ เบียร์ด เป็นคนแรกที่คิดค้นประดิษฐ์หลอดภาพโทรทัศน์ขึ้นและได้จดลิขสิทธิ์ในปี 1923 และในปี 1932 BBC ได้ออกอากาศโทรทัศน์แบบเป็นประจำปกติขึ้นเป็นครั้งแรก

penicillin.JPG (5428 bytes)

3. เพนิซิลลิน : Penicillin
ตัวยามหัศจรรย์ได้ค้นพบขึ้นในปี 1928โดยนักวิจัยชาวสก๊อต ชื่ออเล็กซานเดอร์ เฟลมิ่ง ซึ่งพบว่าเชื้อราที่เขาเพาะเลี้ยงอยู่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ และต่อมาได้มีการวิจัยพัฒนาจนกลายมาเป็นยาปฏิชีวนะ

atomic.JPG (8493 bytes)

4. ปฏิกิริยาลูกโซ่อะตอมมิก : Atomic fission
เริ่มต้นเมื่อปี 1942 และได้รักการพัฒนาจนเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในเวลาต่อมา

com.JPG (7225 bytes)

5. คอมพิวเตอร์ : Computer คอมพิวเตอร์ที่คิดค้นประดิษฐ์ได้ในยุตแรกนั้น ใหญ่โตมโหฬาร โดยนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษ ในปี 1943   และต่อมาความสำเร็จในการย่อส่วน แต่เพิ่มประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ ทำให้เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์จะขาดไม่ได้เสียแล้วในยุคนี้

mom.JPG (5164 bytes)

6. ยาเม็ดคุมกำเนิด : Pill
ค้นพบในปี 1954 โดยหมอชาวอเมริกัน ทำให้ผู้หญิงสามารถควบคุมการมีบุตร โดยสามารถเลือกได้ว่าจะมีลูก หรือไม่มีลูกเมื่อไหร่ก็ได้

DNA.jpg (5974 bytes)

7. ดี เอน เอ : DNA (Deoxyribose Nucleic Acid)   โมเลกุลขนาดเล็กอันเป็นบทสรุปที่ไขความลับของการถ่ายทอดพันธุกรรม ซึ่งค้นพบโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ

laser.JPG (4242 bytes)

8. เลเซอร์ : Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) แสงเลเซอร์ จากแนวความคิดการเลียนแบบคลื่นแสง ซึ่งต่อมาทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆในหลายวงการ เช่น การสแกน การผ่าตัด เครื่องเล่นซีดี วีดีโอซีดี และดีวีดี ฯลฯ

doc.JPG (9875 bytes)

9. การผ่าตัวอวัยวะ : Organ Transplants
ซึ่งเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในปี 1967 โดยศัลยแพทย์ชาวแอฟริกาใต้ ได้ทำการผ่าตัวหัวใจมนุษย์เป็นครั้งแรก และทำให้ต่อมาก็มีการผ่าตัวอวัยวะส่วนอื่นๆ เช่น มือ ตับ ผิวหนัง เนื้อเยื่อในลูกตา เซลล์สมอง ฯลฯ

baby.JPG (7304 bytes)

10. ทารกหลอดแก้ว : Test - Tube Baby
หลุยส์ บราวน์ ถือว่าเป็นทารกหลอดแก้วคนแรกที่ได้ถือกำเนิดขึ้น
ปัจจุบันอายุ 21 ปีแล้ว ทารกหลอดแก้วนี้ทำให้คนที่ไม่มีลูก หรือมีลูกยากมีความหวังที่จะมีลูกกับเขาบ้าง

space.JPG (8472 bytes)

11. อวกาศ : Space
เริ่มขึ้นเมื่อ วันที่ 4 ตุลาคม ปี 1957 เมื่อโซเวียตส่งยานชื่อ สปุตนิค 1 ขึ้นไปในอวกาศ ต่อมาปี 1961 มนุษย์คนแรกก็ได้ขึ้นไปในอวกาศคือ ยูริกาการิน และในปี 1969 อเมริกาก็ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรก คือ นีล อาร์สตรองค์

inter.JPG (10540 bytes)

12. อินเตอร์เนต : Internet
การทะลวงเข้าสู่ข้อมูลข่าวสารได้ทุกหนทุกแห่ง ด้วยราคาที่ถูก และวิธีเข้าถึงข้อมูลที่ง่ายดาย อินเตอร์เนตได้รับการพัฒนาจากโครงการลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐ โดยการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพื่อจะได้ส่งข้อมูลถึงกันได้ และยกเลิกการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน

สุดยอดสิ่งประดิษฐ์

คลิกครับ

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N 

O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ            

                          อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3    เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL  พจนานุกรมภาพต่างๆ 

ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ