กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

เหล็กกับเหล็กกล้า

สารจำเป็นของอุตสาหกรรม

 เหล็กเหลวจากเตาหลอม

เหล็กเป็นธาตุสามัญอย่างหนึ่งในธรรมชาติ  การที่ก้อนหิน  ดิน หรืออิฐที่มีสีแดง  หรือสีเหลือง  เป็นเพราะมีเหล็กออกไซด์ปนอยู่  แร่ที่มีเหล็กมากได้แก่  เอมาไทท์ (Hematite)  และแมกนีไทท์  (Magnetite)  ทั้งสองนี้เป็นออกไซด์บริสุทธิ์  แร่อื่นที่มีค่าก็มีลิโมไนท์ (Limonite)  และแร่เหล็กคาร์บอเนต   การถลุงแร่เหล็กทำโดยเผาแร่กับถ่านหิน  ถ่านหินจะรวมกับออกซิเจนเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ปล่อยเหล็กให้เหลืออยู่เป็นของเหลว  เขาใช้หินปูนบดละเอียดปนลงไปกับถ่านหินและแร่เพื่อให้เป็นฟลักซ์ (Flux) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นต่อไปได้ง่าย 

การถลุงเหล็กทำในเตาอิฐใหญ่ที่เรียกว่า  เตาเผาพ่น (Blast  furnace)  มีช่องใส่แร่อยู่ที่ตอนบนของเตา  เหล็กไหลออกมาจากช่องทางเบื้องล่างสู่แม่พิมพ์ทำให้เย็นเป็นแท่งใหญ่เมื่อนำเหล็กแท่งไปหลอมอีก  แล้วเทลงในแบบจะได้เหล็กที่มีรูปร่างต่าง ๆเช่น เหล็กเส้น  คานเหล็ก  เหล็กเช่นนี้เรียกว่า  เหล็กหล่อ (Pig iron, cast iron) ซึ่งเปราะและมีสิ่งอื่นเจือปนอยู่ด้วยมาก  สิ่งที่เจือปนอยู่ในเหล้กหล่อมีหลายชนิดเช่นคาร์บอน   ซิลิคอน

โรงงานรีดเหล็กที่ราชบุรี

เมื่อเอาเหล็กหล่อมาหลอมในอากาศ  เพื่อเผาไล่ถ่านออก  เหล็กที่ได้จะบริสุทธิ์และเหนียวขึ้น  สามารถทุบหรือตีให้เป็นรูปต่าง ๆ ได้  เรียกว่า  เหล็กกล้าปานกลาง ซึ่งเหนียวกว่าเหล็กหล่อ  แต่ไม่แกร่งเท่า  เหล็กกล้าปานกลางนี้งอได้  และอาจเชื่อมให้ติดกันได้โดยเผาให้ร้อนจัด  แล้วตีเข้าด้วยกัน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. สารจำเป็นของอุตสาหกรรม
  2. ทำให้แกร่ง
นำมาจากหนังสือ สารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ