กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ทำให้แกร่ง

ถ้าต้องการทำเหล็กกล้าจะต้องทำเหล็กให้บริสุทธิ์ต่อไปโดยนำเหล็กกล้าปานกลางไปหลอมและพ่นอากาศเข้าไปด้วยในขณะหลอม  การทำเหล็กกล้าตามกระบวณการเบสเซมเมอร์ (Bessemer)  ทำโดยหลอมในเบ้า  ซึ่งกรุด้วยหินปูนแมกซีเซียมเพื่อกำจัดฟอสฟอรัสหรือสิ่งเจือปนอื่น ๆ แล้วเติมถ่านลงไปเล็กน้อย  เพื่อให้เนื้อเหล็กแข็ง  ต่อจากนั้นก็เทลงในเบ้าแบบและปล่อยให้เย็นเป็นแท่ง

เหล็กกล้าเป็นเหล็กที่มีเนื้อแข็งเหนียว  ถ้าจะทำให้เหล็กกล้ามีเนื้อแกร่งยิ่งขึ้นก็อาจทำได้โดยเผาเหล็กให้ร้อนจัด  แล้วราดด้วยน้ำเย็น  วิธีนี้เรียกว่าการทำเหล็กให้กล้ามากขึ้น  เหล็กกล้าสำหรับทำสปริง  มีด  หรือเครื่องตัด  ต้องทำโดยเผาเหล็กกล้าที่อุณหภูมิไม่สูงมากนัก  แล้วปล่อยให้เย็นลงช้า ๆ

เหล็กชนิดพิเศษต่าง ๆ มีโลหะบางอย่างปนอยู่ด้วย  เหล็กสำหรับทำเพลาก้านลูกสูบ ฯลฯ มีวาเดียม (Vanadium)  ปนอยู่  ถ้ามีติตาเนียม (Titanium)  ก็ใช้เป็นเหล็กแผ่นหรือเหล็กเส้น  ถ้ามีทังสเตน (Tungsten)  ก็ใช้ทำตู้นิรภัย  เหล็กที่มีโมลิบดีนัท (Molybdenum)  ใช้ทำเป็น  เหล็กเกราะมีเซอร์โคเนียม (Zirconium)  และเหล็กไม่เกิดสนิมมีโครเมียม (Chromium)  ปนอยู่

         เหล็กที่ใช้ทำกระป๋องใส่อาหาร  ทำจากเหล็กกล้าปานกลางชุบดีบุกหรือเรียกว่าเคลือบดีบุก  เหล็กกล้าที่ชาวบ้านเรียกแผ่นสังกะสีทำจากเหล็กชุบสังกะสี  การเคลือบเหล็กด้วยดีบุกหรือสังกะสีก็เพื่อมิให้เหล็กเป็นสนิมได้ง่าย

เครื่องจักรกำลังรีดเหล็กให้เป็นเส้น

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. สารจำเป็นของอุตสาหกรรม
  2. ทำให้แกร่ง
นำมาจากหนังสือ สารานุกรมวิทยาศาสตร์  ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ