กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

เรือป๊อกแป๊ก

               ของเล่นสังกะสีชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจและขอหยิบยกขึ้นมานำเสนอ  เนื่องจากมีความโดดเด่นในรูปแบบ  สีสัน  ตลอดจนเทคโนโลยีที่ซ่อนอยู่ภายใน(ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิดของเทคโนโลยีทั้งหลายในปัจจุบันเลยก็ว่าได้)  เรือสังกะสีพลังงานความร้อน  หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า  เรือป๊อกแป๊ก  นั่นเอง

                ก่อนอื่นขอเล่าถึงประวัติความเป็นมาของการใช้พลังงานของมนุษย์ในสมัยโบราณสักนิดก่อนนะครับ  เพื่อให้เข้าใจกลไกการขับเคลื่อนของเรือสังกะสีพลังงานความร้อนชนิดน้ำได้ดียิ่งขึ้น  ในสมัยก่อนการขับเคลื่อนเครื่องมือใช้ต่าง ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์  เช่น  รถ  เรือ  หรืออื่น ๆ จะใช้พลังงานจากแรงคน  สัตว์  ลมธรรมชาติ  อย่างใดอย่างหนึ่ง  จนกระทั่งเกิดการค้นพบ  กลจักรไอน้ำ  โดย  เจมส์  วัตต์  ทำให้ระบบการขับเคลื่อนเครื่องจักรต่าง ๆ เปลี่ยนรูปแบบไปใช้พลังงานจากไอน้ำแทน  และการค้นพบดังกล่าวก็เป็นที่มาของการปฏิบัติอุตสาหกรรมในยุโรปครั้งแรก  ซึ่งถือเป็นหน้าแรกของประวัติศาสตร์ความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์เลยทีเดียว  (กล่าวคือใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์นั่นเอง)  ซึ่งเทคโนโลยีกลจักรไอน้ำยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าในปัจจุบันทั้งจากเชื้อเพลิงถ่านหิน  น้ำมันเตา  หรือเชื้อเพลิงนิวเคลียร์  เป็นต้น

                คราวนี้ลองกลับมาพิจารณา  เรือป๊อกแป๊ก  สังกะสีของเรา  จะเห็นว่าบริเวณท้องเรือ  (ภาพที่ 2)  จะมีท่อวางอยู่ 2 ท่อขนานกันโดยปลายข้างหนึ่งแทงทะลุไปด้านท้ายเรือเพื่อเป็นระบบขับเคลื่อนขณะที่ปลายอีกด้านหนึ่งต่อไปติดกับเพดานเรือซึ่งภายในมีลักษณะเป็นอ่างปิด วิธีการเล่นก็จะเริ่มจากเอาน้ำมากรอกใส่ท่อทั้งสองทางด้านท้ายเรือให้น้ำไหลเข้าไปในท่อและอ่างปิดจนเต็ม  (กรอกน้ำใส่ท่อนะครับไม่ใช่ในลำเรือ)  จากนั้นก็นำเรือไปวางบนน้ำ  ลองนึกภาพนะครับว่าถึงตอนนี้จะมีน้ำจากภายนอกด้วย  ต่อมาจึงนำเทียนไขมาจุดไฟและสอดเข้าไปใต้เพดานเรือเพื่อให้ความร้อนกับน้ำในอ่างปิด  ในขณะที่น้ำในอ่างปิดร้อนขึ้นเรื่อย ๆ ก็จะดันฟองอากาศออกมาทางด้านปลายท่อท้ายเรือเพื่อทำให้เรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและน้ำจากภายนอก  ซี่งมีอุณหภูมิต่ำกว่าจะเคลื่อนเข้าไปแทนที่น้ำในที่เทียนไขยังคงติดไฟอยู่   ซึ่งเวลาวิ่งก็จะมีเสียงป๊อกแป๊กเนื่องจากฟองอากาศเสียดสีกับน้ำ  จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นว่าหลักการของการขับเคลื่อนเรือเป็นหลักการเดียวกับกลจักรไอน้ำเคลื่อนเรือเป็นหลักการเดียวกับกลจักรไอน้ำ (กล่าวคือใช้พลังงานความร้อนต้มน้ำ)  แต่อาจมีข้อแตกต่างกันบ้างเนื่องจากกลจักรไอน้ำจะใช้ไอน้ำที่มีพลังงานสูงเป็นตัวขับเคลื่อนกลไกขณะที่เรือป๊อกแป๊กใช้เพียงแรงดันจากฟองอากาศขณะที่น้ำร้อนขึ้นก็เพียงพอแล้ว

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ธีรพงษ์หาญวิโรจน์กุล   เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

 

  1. โลหะกับของเด็กเล่น

  2. ของเล่นสังกะสี

  3. เรือป๊อกแป๊ก

  4. เรือป๊อกแป๊ก

  5. แบตเตอรี่ทำเอง

  6. แบตเตอรี่ทำเอง

 

บทความเสริม

 

เป็น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ที่ เกิด ปฏิกิริยา เคมี แล้ว ให้ กระแส ไฟ ฟ้า ตัว อย่าง เช่น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ถ่าน ไฟ ฉาย แบตเตอรี่ รถ ยนต์ และ เซลล์ เชื้อ เพลิง ที่ มนุษย์ อวกาศ ใช้ ใน การ เดิน ทางไป สำรวจ ดวง จันทร์ (เกิด ปฏิกิริยา เคมี ได้ กระแส)

 

การ สร้าง เซลล์กัลวา นิก
 
นำ โลหะ ต่าง ชนิด กัน จุ่ม ใน ภาชนะ ที บรรจุ สาร ละ ลาย ที่ มีอิออนของ โลหะ นั้น เช่น โลหะ A จุ่ม ใน A2+ และ โลหะ B จุ่ม ใน B2+ เป็น ต้น และ ภาชนะ 2 ใบ นี้ มี สะพานอิออนเชื่อม ถึง กัน แล้ว ต่อ ลวด ตัว นำ จาก ขั้ว ทั้ง สอง เข้ากับโวลต์มิเตอร์ (volt meter) ซึ่ง มี เข็ม แสดง ทิศ ทางการ ไหล ของ อิเล็กตรอน พบ ว่า เข็ม กระดิก แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล
 

 
จาก รูป พบ ว่า เข็ม ของ โวลต์มิเตอร์ เบน จาก A ไป ยัง B แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล จาก A ไป ยัง B เรา ต้อง การ ทราบ สิ่ง ต่อ ไป นี้
 
1. ขั้ว บวก และ ขั้ว ลบ
 
1.1 ขั้ว บวก คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น น้อย กว่า หรือ ขั้ว e ไหล เข้า ได้ แก่ ขั้ว B
 
1.2 ขั้ว ลบ คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น มาก กว่า หรือ ขั้ว e ไหล ออก ได้ แก่ ขั้ว A
 
2. ขั้ว แอโนด (Anode) และ ขั้ว แค โทด (Cathode)
 
2.1 แอโนด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ได้ แก่ ขั้ว A เพราะ ให้ e
 
2.2 แค โทด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา รี ดัก ชัน ได้ แก่ ขั้ว B เพราะ รับ e
 
3. แผน ภาพ เซลล์กัลวา นิก เขียน ได้ ดัง นี้
 
3.1 เขียน ครึ่ง เซลล์ แอโนด ไว้ ทางซ้าย ครึ่ง เซลล์ แค โทดไว้ ทางขวา คั่น กลาง ด้วย สะพานอิออน ซึ่ง ใช้เครื่องหมาย || หรือ //
 
3.2 สำหรับ ครึ่ง เซลล์ แอโนด และ แค โทดเขียนอิเล็ก โท รด ไว้ ซ้าย สุด และ ขวา สุด ภาย ใน ครึ่ง เซลล์ ถ้า ต่างวัฏภาค กัน ใช้เครื่องหมาย / คั่น
 
3.3 สาร ละ ลาย ที่ ทราบ ความ เข้ม ข้น ให้ เขียน ระบุ ไว้ ใน วง เล็บ
 
3.4 ถ้า ครึ่ง เซลล์ ที่ เป็น ก๊าซ ให้ ระบุ ความ ดัน ลง ใน วง เล็บ ด้วย  มีต่อ

เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาด

ทางวิชาการจริงหรือ

จุดเริ่มต้นของความหายนะ

      ก่อนเที่ยงของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2455 เรือไททานิคออกเดินทางเป็นครั้งแรกจากเมืองเซาแธมป์ตันไปยังนิวยอร์ก สองวันต่อมา ณ เวลา 5 ทุ่ม 40 นาที ตามเวลากรีนแลนด์ เรือก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งที่มีมวลมากกว่ามวลของเรือ 3-6 เท่า หัวเรือเสียหายมาก ห้องด้านหน้าจำนวนหกห้องพังยับ น้ำจึงเข้าท่วมเรือและจมลงภายใน 2 ชั่วโมง 40 นาที สูญเสียชีวิตมากกว่า 1,500 คน โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อย่างละเอียด และเป็นมนต์ขลังที่จะสืบสานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งการถกเถียงถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดเรือจึงจม จำเลยที่ถูกอ้างเสมอ ๆ ก็คือ คุณภาพของเหล็กกล้าที่ใช้ในการสร้างเรือ ผลวิเคราะห์ของส่วนผสมและโครงสร้างจุลภาคตลอดจนการทดสอบความแข็งแรงของเหล็กที่ใช้ทำหัวเรือไททานิคส่วนที่เสียหายตามหลักวิชาการโลหะวิทยาได้ให้คำตอบที่กระจ่างชัด  คลิกครับเพื่ออ่านต่อ

ภาพยนตร์เรื่องไททานิค โด่งดังข้ามปี

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ