กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

เรือป๊อกแป๊ก

            จากของเล่นที่มีโครงสร้างหรือตัวถังทำจากวัสดุประเภทโลหะ  คราวนี้เราลองมาพิจารณาชิ้นส่วนอื่น ๆ  ของของเด็กเล่นที่จำเป็นต้องใช้วัสดุประเภทโลหะอย่างหลีกเลี่ยงมิได้  ซึ่งก็คือ  มอเตอร์ขับเคลื่อน  โดยปกติมอเตอร์เหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นมอเตอร์กระแสตรงที่มีส่วนประกอบภายในเป็นมอเตอร์กระแสตรงที่มีส่วนประกอบภายในเป็นแม่เหล็กถาวร  (hard  magnet)  และแล้วลอยต่อทองแดงที่พันอยู่รอบแกนหมุนขอแงมอเตอร์ ซึ่งปัจจุบันมอเตอร์เหล่านี้ได้ถูกฟัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการออกแบบและด้านวัสดุเพื่อทำให้มอเตอร์มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

             เมื่อพิจารณาในแง่มุมของวัสดุ  ความเข้มของสนามแม่เหล็ก  ภายในของวัสดุแม่เหล็กมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพมอเตอร์  (ทั้งมอเตอร์กระแสตรงและกระแสสลับ)  ซึ่งวัสดุแม่เหล็กที่กล่าวถึงแบ่งออกเป็นแม่เหล็กถาวรและแม่เหล็กชั่วคราว (soft  magnet)  ความแตกต่างด้านสมบัติของแม่เหล็กทั้งสองชนิดพอจะอธิบายได้จากเส้นโค้งการเหนี่ยวนำสภาพแม่เหล็กหรือวงรอบฮิสเทอรีซีส (hysteresis  loop)  ดังต่อไปนี้

            วัสดุแม่เหล็กชั่วคราวเป็นอุปกรณ์ที่ต้องอยู่ภายใต้สนามแม่เหล็กภายนอก (H)  ที่ต้องเปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเพื่อเหนี่ยวนำให้เกิดสนามแม่เหล็กภายใน  (B)  เนื้อวัสดุแม่เหล็กชั่วคราว  ซึ่งการเหนี่ยวนำกลับไปกลับมานั้นควรต้องมีการสูญเสียพลังงานที่ต่ำที่สุด  ด้วยเหตุนี้พื้นที่ภายในวงรอบฮิสเทอเรซิสจึงต้องแคบที่สุดเพื่อที่จะสามารถปลดความเป็นแม่เหล็กได้โดยง่าย  ตัวอย่างที่คุ้นเคยได้แก่แกนหม้อแปลง และมอเตอร์กระแสสลับ  เป็นต้น  แต่สำหรับวัสดุแม่เหล็กถาวรต้องมีสมบัติในทางตรงกันข้าม  กล่าวคือ  ต้องมีความต้านทานต่อการสูญเสียสภาพแม่เหล็กที่สูงมาก  ซึ่งในแง่ของพฤติกรรมแบบฮิสเทอเรซิสอาจกล่าวได้ว่าพื้นที่ภายในวงรอบต้องมีขนาดใหญ่และมัรูร่างใกล้เคียงกับรูปสี่เหลี่ยมจะทำให้ประสิทธิภาพแม่เหล็กถาวรนั้นยิ่งดีขึ้นตัวอย่างของวัสดุที่ใช้ผลิตเป็นแม่เหล็กถาวรได้แก่ โลหะผสม Cunife (Cu-Ni-Fe)  โลหะผสม Ainco (AI-NI-CO)  โลหะผสมชาเมเรียม-โคบอลต์  เป็นต้น

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

ธีรพงษ์หาญวิโรจน์กุล   เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

 

  1. โลหะกับของเด็กเล่น

  2. ของเล่นสังกะสี

  3. เรือป๊อกแป๊ก

  4. เรือป๊อกแป๊ก

  5. แบตเตอรี่ทำเอง

  6. แบตเตอรี่ทำเอง

 

บทความเสริม

 

เป็น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ที่ เกิด ปฏิกิริยา เคมี แล้ว ให้ กระแส ไฟ ฟ้า ตัว อย่าง เช่น เซลล์ ไฟ ฟ้า เคมี ถ่าน ไฟ ฉาย แบตเตอรี่ รถ ยนต์ และ เซลล์ เชื้อ เพลิง ที่ มนุษย์ อวกาศ ใช้ ใน การ เดิน ทางไป สำรวจ ดวง จันทร์ (เกิด ปฏิกิริยา เคมี ได้ กระแส)

 

การ สร้าง เซลล์กัลวา นิก
 
นำ โลหะ ต่าง ชนิด กัน จุ่ม ใน ภาชนะ ที บรรจุ สาร ละ ลาย ที่ มีอิออนของ โลหะ นั้น เช่น โลหะ A จุ่ม ใน A2+ และ โลหะ B จุ่ม ใน B2+ เป็น ต้น และ ภาชนะ 2 ใบ นี้ มี สะพานอิออนเชื่อม ถึง กัน แล้ว ต่อ ลวด ตัว นำ จาก ขั้ว ทั้ง สอง เข้ากับโวลต์มิเตอร์ (volt meter) ซึ่ง มี เข็ม แสดง ทิศ ทางการ ไหล ของ อิเล็กตรอน พบ ว่า เข็ม กระดิก แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล
 

 
จาก รูป พบ ว่า เข็ม ของ โวลต์มิเตอร์ เบน จาก A ไป ยัง B แสดง ว่า อิเล็กตรอน ไหล จาก A ไป ยัง B เรา ต้อง การ ทราบ สิ่ง ต่อ ไป นี้
 
1. ขั้ว บวก และ ขั้ว ลบ
 
1.1 ขั้ว บวก คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น น้อย กว่า หรือ ขั้ว e ไหล เข้า ได้ แก่ ขั้ว B
 
1.2 ขั้ว ลบ คือ ขั้ว ที่ มี อิเล็กตรอน หนา แน่น มาก กว่า หรือ ขั้ว e ไหล ออก ได้ แก่ ขั้ว A
 
2. ขั้ว แอโนด (Anode) และ ขั้ว แค โทด (Cathode)
 
2.1 แอโนด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา ออกซิเดชัน ได้ แก่ ขั้ว A เพราะ ให้ e
 
2.2 แค โทด คือ ขั้ว ที่ เกิด ปฏิกิริยา รี ดัก ชัน ได้ แก่ ขั้ว B เพราะ รับ e
 
3. แผน ภาพ เซลล์กัลวา นิก เขียน ได้ ดัง นี้
 
3.1 เขียน ครึ่ง เซลล์ แอโนด ไว้ ทางซ้าย ครึ่ง เซลล์ แค โทดไว้ ทางขวา คั่น กลาง ด้วย สะพานอิออน ซึ่ง ใช้เครื่องหมาย || หรือ //
 
3.2 สำหรับ ครึ่ง เซลล์ แอโนด และ แค โทดเขียนอิเล็ก โท รด ไว้ ซ้าย สุด และ ขวา สุด ภาย ใน ครึ่ง เซลล์ ถ้า ต่างวัฏภาค กัน ใช้เครื่องหมาย / คั่น
 
3.3 สาร ละ ลาย ที่ ทราบ ความ เข้ม ข้น ให้ เขียน ระบุ ไว้ ใน วง เล็บ
 
3.4 ถ้า ครึ่ง เซลล์ ที่ เป็น ก๊าซ ให้ ระบุ ความ ดัน ลง ใน วง เล็บ ด้วย  มีต่อ

เรือไททานิค อัปปางเพราะความผิดพลาด

ทางวิชาการจริงหรือ

จุดเริ่มต้นของความหายนะ

      ก่อนเที่ยงของวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2455 เรือไททานิคออกเดินทางเป็นครั้งแรกจากเมืองเซาแธมป์ตันไปยังนิวยอร์ก สองวันต่อมา ณ เวลา 5 ทุ่ม 40 นาที ตามเวลากรีนแลนด์ เรือก็ชนกับภูเขาน้ำแข็งที่มีมวลมากกว่ามวลของเรือ 3-6 เท่า หัวเรือเสียหายมาก ห้องด้านหน้าจำนวนหกห้องพังยับ น้ำจึงเข้าท่วมเรือและจมลงภายใน 2 ชั่วโมง 40 นาที สูญเสียชีวิตมากกว่า 1,500 คน โศกนาฏกรรมครั้งนี้ได้มีการบันทึกเป็นประวัติศาสตร์อย่างละเอียด และเป็นมนต์ขลังที่จะสืบสานอย่างไม่มีที่สิ้นสุด รวมทั้งการถกเถียงถึงสาเหตุที่แท้จริงว่าเหตุใดเรือจึงจม จำเลยที่ถูกอ้างเสมอ ๆ ก็คือ คุณภาพของเหล็กกล้าที่ใช้ในการสร้างเรือ ผลวิเคราะห์ของส่วนผสมและโครงสร้างจุลภาคตลอดจนการทดสอบความแข็งแรงของเหล็กที่ใช้ทำหัวเรือไททานิคส่วนที่เสียหายตามหลักวิชาการโลหะวิทยาได้ให้คำตอบที่กระจ่างชัด  คลิกครับเพื่ออ่านต่อ

ภาพยนตร์เรื่องไททานิค โด่งดังข้ามปี

 

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ