กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ความปลอดภัยจากเตา Microwaves

Microwaves คืออะไร

     คลื่น Microwaves เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic energy ซึ่งส่งออกจากเครื่องไฟฟ้า Microwave เป็นคลื่นที่มีความถี่อยู่ในช่วง 1-30 GHz ส่วนคลื่นวิทยุความถี่สูงจะใช้ในการส่ง TV เรดาร์สำหรับการนำทางเครื่องบิน โทรศัพท์มือถือ ใช้ในการแพทย์ และการทำอาหาร

     วัสดุแต่ละอย่างจะมีคุณสมบัติในการดูดพลังงานต่างกัน วัสดุพวกโลหหะจะสะท้อนคลื่นออกหมด ในขณะที่ แก้วหรือพลาสติกบางชนิดจะยอมให้คลื่น Microwaves ผ่านไปหมด

    คลื่น Microwaves จะมีความถี่ในช่วงคลื่น 2,500 megahertz (2.5 gigahertz) สารซึ่งมีน้ำ ไขมัน และน้ำตาลจะดูดซึมพลังทั้งหมดจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

หน้าที่

  1. Microwaves คืออะไร

  2. การทำงานของเตา Microwaves

  3. เตา Microwaves มีความปลอดภัยหรือไม่

  4. การปรุงอาหารโดยใช้ Microwave

 

 

 

บทความเพิ่มเติม

 

เตาอบไมโครเวฟ

ในเรื่องนี้มีการทดลองผ่านอินเตอร์เน็ตด้วย

ถ้า Windows  ยังไม่มี  Javaruntime  ต้องดาวโลดมา เซ็ตอัพในเครื่องก่อนครับ

 

คลิกครับ

 


อบขนมฟู

คลื่นนิ่ง

การกำทอน

การปูกระเบื้อง

แม่เหล็ก

การหมุนของน้ำ

ไมโครเวฟกับน้ำ

ความเสียดทาน

 

 

ไมโครเวฟ

         มีข่าวลือเป็นระยะ ๆ ว่า คนใจเหี้ยมเอาลูกหมาบ้าง ลูกคนบ้าง ใส่เตาไมโครเวฟ 

     ไมโครเวฟเป็นวิวัฒนาการในการปรุงอาหารลำดับที่สองรองมาจากการใช้ไฟ 

     แต่น่าแปลกที่ไม่มีใครสมอ้างเป็นผู้ประดิษฐ์เตาไมโครเวฟ 

เตาอบไมโครเวฟสมัยใหม่  

คลิกอ่านต่อครับ

 

การสร้างคลื่นไมโครเวฟ

                รูปที่ 2 เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าสู่ขั้วลบของแมกนีตรอน ก็จะปล่อยอนุภาคไฟฟ้าหรืออิเล็กตรอนออกมา อิเล็กตรอนจะวิ่งเข้าหาทรงกระบอกกลวงซึ่งภายในเซาะเป็นร่องยาวไว้ ทรงกระบอกนี้ล้อมอยู่รอบขั้วลบ และทำหน้าที่เป็นขั้วบวก ขณะเดียวกันสนามแม่เหล็กจากขั้วแม่เหล็ก ประกอบกับลักษณะช่องว่างเป็นร่องยาวจะส่งผลให้เกิดแรงผลักดันอิเล็กตรอนให้วิ่งเป็นวงกลมรอบขั้วลบ เกิดสภาพเหมือนกับมีกระแสไฟฟ้าไหลกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็ว  คลิกอ่านต่อครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ