กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

รู้จักประวัติของเกมเศรษฐี

              หากพูดถึงชื่อ  เกมเศรษฐี  ( millionaire  millennium)  หลายคนคงนึกถึงเกมโชว์ตอบคำถามทางทีวีที่มีคุณไตรภพเป็นพิธีกร  กับคำพูดประจำที่ถูกนำมาล้อเลียนและดัดแปลงอย่างเช่น เป็นคำตอบสุดท้ายครับ  คุณมีตัวช่วยนะครับ  แต่เราจะพูดถึงเกมเศรษฐีมีชื่อภาษาอังกฤษว่าเกมโมโนโพลี (Monopoly  game)  ซึ่งเป็นเกมที่เล่นบนกระดานด้วยการทอดลูกเต๋า 2 ลูก มีกระดาษ 2 ปึกวางบนกระดาน ปึกนึงเป็น หีบสมบัติ  ส่วนอีกปึกเป็น  ดวง  ตารางหรือช่องเดินของตัวเบี้ยเป็นชื่อสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งผู้เล่นสามารถซื้อสถานที่นั้นไว้เพื่อเป็นเจ้าของได้  ผู้เล่นสามารถซื้อบ้านบนสถานที่ของตนเองได้และถ้ามีบ้านครบ 4  หลังแล้วจะมีสิทธิซื้อโรงแรมบนสถานที่นั้นได้  และในกรณีที่ผู้เล่นเดินไปตกในช่องดวงหรือหีบสมบัติต้องเปิดแผ่นป้ายดวงหรือหีบสมบัติจำนวน 1 แผ่นแล้วแต่ว่าจะเดินไปอยู่ในช่องใดซึ่งป้ายหีบสมบัติส่วนใหญ่จะให้ลาภ  ขณะที่ป้ายดวงมักทำให้ผู้เล่นต้องเสียทรัพย์

              สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะเด่นของเกมกระดานที่ชื่อ  เกมเศรษฐีหรือโมโนโพลีเกม  ในบทความนี้เราจะย้อนกลับไปถึงที่ของเกมว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร ท่านอาจมีคำถามว่าแล้วทำไมถึงเฉพาะเจาะจงที่เกมเศรษฐีละในเมื่อเกมอื่นที่น่าสนใจอีกเยอะแยะนั่นเพราะว่า  เกมนี้เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากมีการบันทึกสถิติลงในหนังสือกินเนสส์บุ๊คเวิร์ลคอร์ดว่า  เกมนี้เป็นเกมกรระดานที่มีคนเล่นมากที่สุดในโลกคือ  ประมาณ  500  ล้านคน  นับตั้งแต่มีการประดิษฐ์เกมออกมาเกมถูกนำไปผลิตและจำหน่ายในประเทศต่าง ๆ ประมาณ  80  ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย)  และมีการผลิตเป็นภาษาต่าง ๆ มากถึง 26  ภาษา  (รวมภาษาไทยด้วย)  เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่านี่เป็นเกมที่ไม่ธรรมดาจริง ๆ

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

บุญรักษ์ กาญจนวราณิชย์  เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

 

  1. รู้จักประวัติของเกมเศรษฐี

  2. ตามรอยเกม

  3. สงครามแย่งชิงลิขสิทธ์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ