กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

ตามรอยเกม

             เกมเศรษฐีเกิดขึ้นจากหญิงสาวอเมริกกันคนหนึ่งคือ  อลิวาเบ็ธ  แม็กกี  ฟิลลิปส์  ( Ellizabeth  Magie  Phillips)   ขณะนั้นเธอต้องการแบบจำลองเพื่อให้คนทั่วไปเห็นว่า  คนที่เป็นเจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ร่ำรวยจากค่าเช่าได้อย่างไรและค่าเช่าทำให้ผู้เช่าจนลงได้อย่างไร  ซึ่งการเล่นเกมจำลองสถานการณ์แบบนี้ทำให้เข้าใจง่าย  อลิวาเบ็ธ ได้ตั้งชื่อเกมของเธอว่า  แลนด์ลอร์ด ( The  Landlordís Game)  และนำไปจดสิทธิบัตรไว้ตั้งแต่ปี  ค.ศ. 1904  แม้ว่าตัวเกมจะมีความสนุกแต่ก็นิยมเล่นกันในวงแคบ ๆ  ยังไม่มีการผลิตออกมาอย่างจริงจัง  จนถึงปี ค.ศ.  1910  บริษัทผลิตเกมชื่อ  Economic  Game  จึงได้ผลิตเกมนี้ออกมา  ความนิยมในตัวเกมเกิดจากการบอกต่อกันของผู้ที่เคยเล่น   และเกิดการดัดแปลงเกม  เช่นเปลี่ยนแปลงกฎติกาบางอย่างเพื่อทำให้เกมสั้นลงและใช้ชื่อว่า  อ็อกชั่นโมโนโพลี (Auction  Monopaly)  เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่เพื่อให้สอดคล้องกับบริเวณที่ผู้เล่นอาศัยอยู่จริง  เป็นต้น  จนในช่วงปลายของทศวรรษที่ 1920  ผู้คนก็รู้จักเกมในชื่อโมโนโพลีเกม ( Monopoly  game

             ความแพร่หลายของเกมทำให้เกิดปมประวัติศาสตร์ของเกมขึ้น  โดยในปี ค. ศ. 1933    ชาร์ลส  บี.ดาร์โรว  (Charles  B. Darrow)  ได้ทำเกมเศรษฐีไว้เล่นเองในบ้านเนื้อหาของเกมมีทั้งการซื้อ  การขาย  การเช่าอสังหาริมทรัพย์ต่าง  ๆ ไม่นานนักเพื่อน ๆ ก็ขอลอกแบบเกมเพื่อนำกลับไปเล่นที่บ้านตัวเอง  ทำให้ชาร์ลสเริ่มผลิตเกมนี้ออกจำหน่ายในราคาชุดละ  4  เหรียญสหรัฐ  โดยเขานำไปฝากขายที่ห้างสรรพสินค้าในเมือง     ฟิลาเดลเฟีย  ความสนุกของเกมทำให้ยอดการสั่งซื้อเกมเพิ่มมากขึ้นจนชาร์ลสคิดว่า  เขาต้องนำเกมนี้ไปเสนอขายกับบริษัทผลิตเกมของจะเหมาะสมกว่าการผลิตเอง  ชาร์ลสนำเสนอของเขาต่อบริษัท  พาร์คเกอร์  บราเธอร์  (Parker  Brother)  ซึ่งเป็นบริษัทผลิตของเล่น  แต่ทางบริษัทได้ปฏิเสธเกมของชาร์ลสโดยบอกว่าเกมของเขามีจุดบกพร่องถึง  52  จุด  เช่น  เกมใช้เวลาเล่นนานเกินไปกติกาซับซ้อนเกินไป  เป้าหมายการเป็นผู้ชนะไม่ชัดเจน    ชาร์ลสจึงกลับมาจ้างเพื่อนเขาผลิตเกมออกมาจำหน่ายเองจำนวน  5000  ชุด  อีกครั้งที่ความสนุกของเกมส่งผลด้วยการบอกเล่ากันปากต่อปาก  จากเพื่อนลูกสาวผู้ก่อตั้งบริษัทพาร์คเกอร์  เรื่อยมาจนถึงหูภรรยาของประธานบริษัท  โรเบิร์ต  บี.เอ็ม.บาร์ตัน  (Robert B.M.  Barton)  ทำให้ประธานฯ  ต้องซื้อเกมนี้มาทดลองเล่น  และไม่รอช้าเขาเปิดการเจรจาธุรกิจกับชาร์ลสอีกครั้งโดยเสนอขอซื้อสิทธิ์การผลิตและจำหน่ายเกมอีกทั้งเสนอค่าสวนแบ่งลิขสิทธิ์เกม (royalty)  ตามยอดขายออกไปให้     แน่นอนว่าชาร์ลสตอบรับทุกข้อเสนอด้วยความยินดี  แถมสัญญาว่าจะพัฒนาเกมเศรษฐีที่เล่นจบในเวลาสั้นกว่าเดิมให้ทางบริษัทด้วย  ซึ่งข้อเสนอเรื่องส่วนแบ่งค่าลิขสิทธิ์เกมนี้เองทำให้ชาร์ลสกลายเป็นเศรษฐีจริงขึ้นมา  เนื่องจากเกมนี้กลายเป็นสินค้าที่ขายดีที่สุดของบริษัทพาร์คเกอร์ฯ

          บริษัทพาร์คเกอร์ฯ  ผลิตเกมออกมาจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่  5  พฤศจิกายน  ค.ศ. 1935  และโฆษณาว่า ชาร์ลส  บี. ดาร์โรวเป็นผู้คิดประดิษฐ์เกมขึ้น  แต่ภายหลังบริษัทพบว่ามีเกมที่มีรูปแบบลักษณะการเล่นเดียวกันนี้วางจำหน่าย  บริษัทจึงไล่ซื้อลิขสิทธิ์เกมอื่น ๆ เพื่อปกป้องเกมโมโนโพลีไว้

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

บุญรักษ์ กาญจนวราณิชย์  เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

  1. รู้จักประวัติของเกมเศรษฐี

  2. ตามรอยเกม

  3. สงครามแย่งชิงลิขสิทธ์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ