กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 

สงครามแย่งชิงลิขสิทธ์

               ปี  ค.ศ. 1974  นายราล์ฟ  อันสปาช (Ralph  Anspach)  ได้ออกแบบเกมใหม่ขึ้นมาและตั้งชื่อว่า  *เกมแอนตี้โมโนโพลี  (Anti-Monopoly  game)  ทำให้บริษัท  เจเนนอรัล  มิลส์  ฟัน  จำกัด   ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของบริษัทพาร์คเกอร์  ได้ยื่นหนังสือฟ้องนายราล์ฟต่อการเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ์ใช้คำว่า โมโนโพลี (monopoly)  คดีนี้สู้กันในชั้นศาล ตั้งแต่ศาลชั้นต้นจนถึงศาลสูงสุดของสหรัฐ (the supreme court of the United states)  กินเวลา 10  ปีตั้แต่ปี ค.ศ. 1974-1983  ในที่สุดศาลสูงสหรัฐได้พิพากษาให้นายราล์ฟชนะคดีเนื่องจากว่านาย ชาร์ลส  บี.ดาร์โน ไม่ใช่ผู้คิดค้นเกมตัวจริง

 ส่งท้าย

         แม้ว่าเบื้องหลังของประวัติศาสตร์เกมจะมีความยุ่งเหยิงจนน่าเวียนหัว  แต่ด้วยความแปลกแตกต่างของเกมที่ให้ผู้เล่นมีสิทธิ์เป็นเจ้าของโฉนดที่ดิน  เป็นเจ้าของบ้านโรงแรม  สามารถซื้อ-ขายทรัพย์สิน  และสามารถรับประโยชน์ในฐานะเจ้าของทรัพย์สิน  รวมถึงการเผชิญโชคชะตาต่าง ๆ ในเกม  จึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเกมเศรษฐีหรือโมโนโพลีเกมจึงเป็นเกมที่สนุก  และได้รับความนิยมจากผู้เล่นอย่างแพร่หลายทั่วโลกมาตั้งแต่เริ่มนำออกเผยแพร่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

บุญรักษ์ กาญจนวราณิชย์  เขียน  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

 

หน้าที่

  1. รู้จักประวัติของเกมเศรษฐี

  2. ตามรอยเกม

  3. สงครามแย่งชิงลิขสิทธ์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ