กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กฎของเมอร์ฟี่มีทีเด็ดยังไง

เคยรุ้สึกไหมครับว่าเวลาไปต่อแถวเข้าคิวทีไร

    แถวอื่นจะสั้นกว่าแถวที่คุณอยู่ทุกที  หรือเวลาเรียกช่างมาซ่อมของใช้ เจ้าเครื่องตัวดีกลับทำงานเป็นปกติหน้าตาเฉย (แต่พอช่างกลับไปเท่านั้นเจ้าเครื่องตัวแสบก็ออกอาการทันที)

นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกฎที่มีชื่อเรียกรวม ๆ ว่า กฎของเมอร์ฟี่ (Murphy’s laws)

กฎของเมอร์ฟี่ที่คลาสสิกที่สุดและรู้จักกันดีที่สุดบอกว่า

“ถ้าอะไรสามารถเกิดความผิดพลาดได้ละก็มันจะต้องเกิดขึ้นแน่” (ยิ่งกว่าแช่แป้ง)

กฎข้อนี้คล้ายกับรัฐธรรมนูญตรงที่มีกฎย่อยตามออกมาเป็นพรวนเหมือนกฎหมายลูก เช่น

“ถ้าหากความผิดพลาดมีได้แบบเดียว มันก็จะเกิดในช่วงเวลาที่ทำให้คุณยับเยินที่สุด” แต่

“ถ้าหากความผิดพลาดมีได้หลายรูปแบบเจ้าตัวที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายมากที่สุดจะเกิดก่อน”

ส่วนกฎของเมอร์ฟี่สไตล์ฟิสิกส์ควอนตัมจะบอกว่า

“ความผิดพลาดทั้งหมดจะมาเป็นก้อน ๆ ในคราวเดียวกัน”

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. กฎของเมอร์ฟี่มีทีเด็ดยังไง
  2. โนเบลเพี้ยน
  3. ค่าคงที่
  4. ใครคิดกฎของเมอร์ฟี่
  5. ยิ่งเกลียดยิ่งต้องใกล้
  6. ไม่ได้ออกจากปากของเมอร์ฟี่

 

ผู้เขียน   ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ