กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

โนเบลเพี้ยน

เหรียญโนเบล

                แม้จะดูเหมือนว่าคนคิดกฎนี้มองโลกในแง่ร้ายเหลือเกิน แต่ล่าสุดกลุ่มคนที่ให้กำเนิดกฏน้ได้รับรางวัลอิ๊กโนเบล (lg Nobel Prize) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ประจำปี พ.ศ. 2546 โดยมีพิธีมอบรางวัลที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รางวัลนี้ไม่ใช่โนเบลไพรซ์อย่างที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ แต่น่าจะเรียกว่าเป็น “โนเบลเพี้ยน” ซะมากกว่าเพราะจะมอบให้ใครก็ตามที่มีผลงานแปลก ๆ อย่างเช่น ในสาขาการแพทย์ กลุ่มนักวิจัยของ University College London พบว่าสมองของคนขับรถแท็กซี่ในลอนดอนมีการพัฒนาสูงกว่าสมองของคนทั่วไปในลอนดอนเป็นอย่างมาก หรือในสาขาสหวิทยาการ (แปลว่า “ยำสารพัดวิชา”) รางวัลก็ตกเป็นของคนที่ทำวิจัยในหัวข้อ “ไก่ชอบคนสวยมากกว่าคนปกติ” (ไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกับคำพังเพยของเราที่ว่า “ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” รึเปล่า? เนื่องจากแหล่งข่าวไม่ได้แจ้งไว้)

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. กฎของเมอร์ฟี่มีทีเด็ดยังไง
  2. โนเบลเพี้ยน
  3. ค่าคงที่
  4. ใครคิดกฎของเมอร์ฟี่
  5. ยิ่งเกลียดยิ่งต้องใกล้
  6. ไม่ได้ออกจากปากของเมอร์ฟี่

 

ผู้เขียน   ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ