กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ค่าคงที่

      กฎของเมอร์ฟี่มีความหลากหลายมากและดูเหมือนว่านับวันจะแตกไลน์ออกไปทุกที เช่น

พฤติกรรมมนุษย์

“ถ้าคุณบอกใครสักคนว่าในจักรวาลมีดาวนับแสนล้านดวง เขาจะเชื่อคุณในทันที แต่ถ้าคุณบอกเขาว่าที่นั่งนี้สียังไม่แห้ง เขาจะแอบแตะมันก่อนจึงจะเชื่อคุณ”

ตำรวจกับการสืบคดี

“ยิ่งมีผู้เชี่ยวชาญมากเท่าไร (สังคม) ก็ยิ่งสับสนมากเท่านั้น” (ฟังแล้วคุ้น ๆ ไหมเนี่ย?)

เวลาและนาฬิกา

“นาฬิกาเดินเร็วขึ้นเมื่อคุณรู้สึกเพลิดเพลิน” (น่าเปรียบเทียบกับคำกล่าวของไอน์สไตน์ที่ว่า “ถ้าคุณนั่งอยู่กับสาวสวย 1 ชั่วโมง คุณจะรู้สึกเหมือนแค่ 1 นาที แต่ถ้าคุณเอามือวางบนเตาร้อน ๆ แค่ 1 นาที คุณจะรู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมง”)

ผู้หญิงในฝันของผู้ชาย

“มันสมอง X ความงาม X จำนวนคนที่เหลือให้เลือก = ค่าคงที่”

ถ้าหากทุกอย่างดูราบรื่นแล้วละก็  แสดงว่าคุณต้องลืมอะไรไปบางอย่างแน่ๆ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. กฎของเมอร์ฟี่มีทีเด็ดยังไง
  2. โนเบลเพี้ยน
  3. ค่าคงที่
  4. ใครคิดกฎของเมอร์ฟี่
  5. ยิ่งเกลียดยิ่งต้องใกล้
  6. ไม่ได้ออกจากปากของเมอร์ฟี่

 

ผู้เขียน   ดร. บัญชา ธนบุญสมบัติ  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ