กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

เครื่องบดตัวเลข

ประวัติความน่าสนใจของ

เครื่องคิดเลขพกพาเครื่องแรกของโลก

โดย  คลิฟ สตอล จาก SCIENTIFIC AMERICAN

อุปกรณ์รูปทรงกระบอก

        ผมถือของสิ่งหนึ่งหน้าตาเหมือนเครื่องบดพริกไทย อุปกรณ์นี้ทำทุกอย่างได้เท่าเครื่องคิดเลขพกพาของคุณ  แต่สิ่งที่แตกกต่างคือมันทำงานด้วยกลไกล้วน ๆ ไม่ต้องใช้ถ่าน  ไม่มีแป้นกด  และไม่มีจอแสดงตัวเลข เพียงหมุนข้อเหวี่ยงเมื่อต้องการบวกเลข

        เครื่องคิดเลขไขลานใช่ไหม  ถูกเผงเลยถ้าต้องการจะบวกหรือลบ  ผมเพียงใส่ตัวเลขโดยเลื่อนปุ่มแล้วหมุนข้อเหวี่ยง  ผลลัพธ์จะปรากฏที่ช่องกลมด้านบนเหมือนบดตัวเลข

        แน่ละ  เครื่องทำการคูณและหารได้ด้วยแต่เนื่องจากเครื่องไม่มีปุ่มปิดเปิด วงแหวนขนาดเหมาะมือจะล้างคำตอบที่ค้างอยู่

        แต่สิ่งน่าทึ่งที่สุดคือเครื่องมือชิ้นนี้ประดิษฐ์จากจิตนาการของเคร์ต  แฮร์สตาร์กขณะอยู่ในสถานที่ไร้อารยธรรมที่สุดอย่างค่ายกักกันบูเคนวาลด์

        แฮร์สตาร์กเกิดในปี 2445  ที่กรุงเวียนนาเขาเติบโตมาในครอบครัวซึ่งทำธุรกิจขายเครื่องคิดเลข  ในช่วงทศรรษ 1930 ธุรกิจเครื่องคิดเลขกำลังรุ่งเรือง  “แต่ยังมีช่องว่างในตลาดโลก” แฮร์สตาร์กเล่าให้ฟังภายหลัง “ไม่ว่าผมจะไปอยู่ที่ไหน คู่แข่งทุกรายต่างแข่งกันคิดผลิตเครื่องคิดเลขขนาดใหญ่ ๆ คุณภาพเยี่ยม  และราคาแพง  แต่เมื่อผมคุยกับผู้คุมงานก่อสร้าง  สถาปนิก  หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่ศุลการ  พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า  ผมต้องการเครื่องคิเลขที่ใส่กระเป๋าได้”

       แฮร์สตาร์กในวัย 30 เศษ  เริ่มคิดประดิษฐ์เครื่องกลที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้า  เขาคิดตัวเลื่อนโค้งเข้ากับทรงกระบอกเพื่อให้ผู้ใช้ถือเครื่องพร้อมกับใส่ตัวเลข

       ปลาย 2480 แฮร์สตาร์กพร้อมจะประดิษฐ์เครื่องคิดเลขมือถือแล้ว  แต่ฮิตเลอร์บุกเสียก่อน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. อุปกรณ์รูปทรงกระบอก
  2. สงครามโลกครั้งที่ 2
  3. เครื่องคิดเลขเคอร์ทา
โดย คลิฟ สตอล  จาก  scientific  American

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ