เว็บเพจหน้านี้ จะทำงานได้ในบราวเซอร์ที่สามารถอ่านจาวาสคริปต์

ใส่น้ำหนักของคุณที่นี่ครับ

กิโลกรัม


ดาวเคราะห์
ดาวพุธ
MERCURY
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวศุกร์
VENUS
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดวงจันทร์
THE MOON
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวอังคาร
MARS
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม


ดาวพฤหัสบดี
JUPITER
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวเสาร์
SATURN
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวยูเรนัส
URANUS
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวเนปจูน
NEPTUNE
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม


ดาวพลูโต
PLUTO
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม


ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี(ดวงจันทร์กาลิเลียน)

ไอโอ
IO
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ยูโรปา
EUROPA
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
แกนิมีด
GANYMEDE
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
คัลลิสโต
CALLISTO
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม


A Few Different Types of Stars
(better land at night to avoid burning your feet!)

ดวงอาทิตย์
THE SUN
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวแคราะห์ขาว
A WHITE DWARF
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม
ดาวนิวตรอน
A NEUTRON STAR
น้ำหนักของคุณ คือ
กิโลกรัม


LINKS

Your Age On Other Worlds

Build A Solar System

The Exploratorium's "Observatory"

The Nine Planets

Views of the Solar System

NSSDC Photo Gallery

NASA Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, California

Astronomy Picture of the Day


Photo credits

?1997, Ron Hipschman

ของ  นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ
    โรงเรียน ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่    ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ