กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

จริงและเท็จ

แต่ถ้าเราไม่ได้ก้าวขา เราจะสามารถก้าวหน้าไปขั้นต่อไปได้อย่างไรล่ะคะ

ฉะนั้น เมื่อพลังงานความคิดแยกอยู่ที่คนละขั้นกันแล้ว ก็ย่อมเกิดเป็นภาวะของความขัดแย้งขึ้น

ก็เท่านั้นเอง เป็นธรรมดาแล้วก็จะผ่านไป เมื่อขาทั้ง 2 ข้างไปอยู่พร้อมกันบนขั้นต่อไป หรือเมื่อความคิดเคลื่อนมาใกล้กันมากขึ้น ความขัดแย้งก็จะค่อย ๆ ลดลงไป ความสอดคล้องพร้อมเพรียงก็จะเกิดได้เอง

ความสอดคล้องพร้อมเพรียงไม่ได้แปลว่าความคิดนั้นถูก เพียงแปลว่าความคิดเหล่านั้นใกล้เคียงกัน

เช่นเดียวกัน ความขัดแย้งก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นไม่ดี หรือเพราะฝ่ายใดผิด ฝ่ายใดถูกกเพียงฝ่ายเดียว

แต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นความเคยชินที่เรามองกันมาว่า ความขัดแย้งเป็นสิ่งที่ไม่ดี เราก็เลยออกจะตกอกตกใจ หรือพยายามหนีจากความขัดแย้งนั้นหรือไม่อีกที ก็เอาอารมณ์ไปร่วมกับความขัดแย้งนั้นด้วยเสียเอง

ถ้าโลกนี้ไม่มีความขัดแย้งในทางความคิดกันเสียเลย โลกคงไม่มี่การคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ แน่นอน

ความขัดแย้งเป็นของธรรมดาไม่ใช่สิ่งเสียหาย แต่เป็นเพราะอารมณ์พฤติกรรมและเจตนาที่ร่วมใส่ไปด้วยต่างหาก ที่ทำให้กลายเป็นผลลัพธ์ซึ่งไม่ค่อยน่าพึงพอใจนัก แล้วจึงทำให้คนเราไม่ชอบความขัดแย้งเสียเลย

การใช้ชีวิตในสหัสวรรษใหม่คงไม่ต้องกลัวหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง แต่ควรฟังทุกทาง แบบฟังหูไว้หู และใช้ความละเอียดลออในการตรวจข้อมูลมากขึ้น ก่อนจะสรุปอะไร

ที่สำคัญเมื่อสรุปแล้วก็ไม่ต้องไป ‘ติด’ ว่ามีแค่ความคิดหรือความเชื่อแบบเดียวเท่านั้นที่ถูกต้อง

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ