กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

A.D. หรือ B.C.

ความขัดแย้งจะไม่รุนแรงหรือถึงขั้นคอขาดบาดตาย ถ้าเราไม่ได้ ‘ติด’ ว่าของฉันต้องถูก ของเธอต้องผิดและเมื่อนั้นเรากลับจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากเชียวค่ะ

ก็แค่เรื่อง ‘ สหัสวรรษใหม่’ นี่เองยังเป็นประเด็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งกันมากมาย

ขนาดดิฉันไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านหนังสือพิมพ์ หรือฟังสื่อต่าง ๆ เท่าใดนัก เพียงนาน ๆ มาเปิดดูที ยังเห็นคอลัมน์ตั้งมาที่เป็นทำนองให้ทัศนะว่า ‘สหัสวรรษใหม่’ ควรเริ่มเมื่อใด

ข้างที่คิดว่า ควรเริ่มปีหน้าเมื่อ ค.ศ.2001 เพราะหนึ่งน่าจะเป็นการเริ่มต้น ก็จะยกหลักฐานอ้างอิงจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งพิจารณาดูก็น่าเชื่อมีเหตุผลตามนั้นว่า น่าจะเริ่มที่ปี ค.ศ. 2001

ส่วนข้างที่คิดว่าควรเริ่มปีนี้อย่างที่ฉลองกันอยู่ ก็มีหลักฐานอ้างอิงที่น่าเชื่อถือพอๆกัน

ทีนี้ผู้อ่านอย่างเราๆก็เลยเกิดความงงว่า อันไหนถูกกันแน่ ตกลงที่สื่อมวลชนให้ปีนี้เป็นปีเริ่มสหัสวรรษเป็นการประโคมผิดงั้นหรือ

ดิฉันเลยอดไม่ได้ขอหาความจริงด้วย จึงไปค้นในอินเตอร์เน็ตหลาย ๆ เว็บไซต์ของฝรั่ง (เพราะเรื่อง ปี ค.ศ.2000 ก็เป็นการนับปีแบบฝรั่งอยู่แล้ว)รวมทั้งค้นดูหนังสืออ้างอิงสากลต่าง  ๆเช่น พจนานุกรม สารานุกรมและตำราประวัติศาสตร์ฝรั่งหลาย ๆ แหล่ง ตลอดไปถึงหนังสืออ้างอิงสำหรับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วย

ผลเบื้องต้นที่ได้ก็คือ...ถูกทั้งคู่ค่ะข้อมูลอ้างอิงที่สนับสนุนแนวคิดทั้งสองแนวก็มีมากพอๆกัน

กล่าวคือ เรื่องประเด็นการนับเวลานี้ ได้เถียงกันมานานเป็นร้อยปีแล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาเริ่มที่ปี ค.ศ. 2000 นี้หรอกค่ะ เถียงกันมาตลอดแทบทุกครั้งที่จะเริ่มศตวรรษใหม่ และจนบัดนี้ก็ยังยุติไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องที่มนุษย์บัญญัติขึ้นแท้ ๆ แล้วแต่ทัศนะแลความชอบของแต่ละบุคคล ซึ่งก็ต้องเคารพความเห็นและมุมมองทั้งสองทาง

เขาว่า นักคณิตศาสตร์จะให้หนึ่งเป็นการเริ่มต้น เพื่อให้สอดคล้องตามการนับเลข 1-0

ส่วนนักประวัติศาสตร์(บางส่วน)ก็ให้ 0 เป็นการเริ่มต้น เช่นว่าปี ค.ศ.1900 เป็นปีเริ่มศตวรรษที่ 20

ฝ่ายหลังนี้ให้ความเห็นว่า คริสต์ศักราช (ฝรั่งเรียก Anno Domini หรือตัวย่อคือ A.D.) เริ่มขึ้นเมื่อพระเยซูประสูติ

ส่วนปีก่อนหน้านั้นก็เรียกว่า Before Christ (หรือ B.C) แปลว่าก่อนจะมีพระคริสต์

ดังนั้น B.C. จึงสิ้นสุดลงตอนที่มีพระประสูติกาล แต่ยังไม่ได้เป็น 1A.D. เพราะพระชนมายุยังไม่ครบหนึ่งพรรษา(ตรงนี้เราก็คงจะพอเข้าใจได้ เพราะปรกติเด็กเกิดมาก็ต้องรอครบรอบวันเกิดก่อน ถึงจะเรียกหนึ่งขวบ)

ช่วงรอยต่อหนึ่งปีที่ B.C.สิ้นสุดลง แต่ก็ยังไม่ได้เริ่มเป็น 1A.D. นี้แหละค่ะ เป็นจุดที่คนก็ยังตีความกันอยู่

นักวิชาการส่วนหนึ่งก็ถือว่าแม้คริสต์ศักราช (A.D) ที่หนึ่งยังไม่ได้เริ่มขึ้นก็จริง  แต่คริสตกาลได้เริ่มแล้วจึงควรจะเริ่มคริสต์ศตวรรษที่หนึ่งและสหัสวรรษที่หนึ่งด้วย

และนี่ก็คือที่มาของแนวการนับแบบให้รอบใหม่เริ่มที่ปีศูนย์ซึ่งเราชินกันมา

ซึ่งถ้านับมาตามแนวนี้ ปีค.ศ. 2000 จึงเป็นการเริ่มสหัสวรรษที่ 3 นั่นเอง ก็เลยมีเหตุผลทั้งคู่ ไม่มีใครผิด สื่อมวลชนของไทยซึ่งเลือกตามแบบให้เริ่มสหัสวรรษกันที่ปีนี้ ก็ไม่ได้ผิด

แต่จะว่าไปแล้ว เพียงคลาดเคลื่อนแค่ปีเดียวในรอบตั้งหนึ่งพันปีก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรนี่ค่ะ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ