กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

ดำและขาว

ดิฉันเองก็เลยดีใจที่ความขัดแย้งนี้ทำให้ได้ค้นคว้า มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นมา และได้มุมมองเพิ่มด้วยว่า

หนึ่ง เกิดความชื่นชมที่หลาย ๆ ฝ่ายได้พยายามและมีความตื่นตัวจะตรวจสอบข้อมูลกัน ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีมาก ไม่ใช่สักแต่ว่าเชื่อกันไปแบบเฮโลปากต่อปาก ไม่รู้ว่าแท้จริงคืออะไรและ

สอง ก็เห็นว่าหลาย ๆ เรื่องในชีวิตเรานั้น ไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว หลาย ๆ อย่างในโลกนี้ ไม่ใช่ดำหรือขาวแยกกันอย่างชัดเจนยังมีบริเวณสีเทา ๆ อีกมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของมุมมอง และความคิดคน

และสามก็คือ พบว่าในการค้นคว้าหาหลักฐานอ้างอิง ก็ต้องระวังสักนิด ไม่ใช่ว่าพอพบหลักฐานที่สนับสนุนความเชื่อเราแล้ว ก็ด่วนสรุปเลยว่า นั่นคือถูกต้อง

อย่างเช่น ถ้าใครไปเปิดโฮมเพจ Greenwich 2000 : Millennium FAQs-Frequently Asked Questions ถ้าอ่านเผิน ๆ อาจเข้าใจไปว่า

“การประชุมนานาชาติที่กรุงวอชิงตันดี.ซี. เมื่อปี ค.ศ. 1884 ได้กำหนดว่า วันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 เป็นวันเริ่มสหัสวรรษอย่างเป็นทางการ”

เพราะการเรียบเรียงประโยคในเวบไซต์นั้น คล้ายๆจะนำให้เข้าใจไปอย่างนั้น แล้วเลยทำให้คนยึดถือว่านั่นคือจริง เพราะมีการประชุมอะไรที่ฟังดูน่าเชื่อถือมาอ้างอิงด้วย

แต่ถ้าอ่านซ้ำดีๆ จะพบว่าการประชุมปี ค.ศ. 1884 ที่ว่านั้น ไม่ได้พูดถึงเรื่องวันเริ่มสหัสวรรษสักหน่อยที่จริงเป็นการประชุมซึ่งกำหนดให้มี ‘วันสากล’ ขึ้นต่างหาก

การประชุมต้องการให้ตั้งเวลาสากลขึ้นเพื่อทุกประเทศจะใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานได้ โดยสมมุติให้มีเส้นกรีนิช เมอริเดียนลากผ่านหอดูดาวแห่งเมืองกรีนิช และถือว่าเป็นจุดแรกของโลกในการเริ่มวันใหม่ ซึ่งจุดอื่น ๆ ก็จะนับเวลาจากจุดนี้เป็นหลักสาระในการประชุมก็เป็นอย่างนั้น

ทีนี้ทางเวบไซต์ก็เลยพยายามสื่อว่า ตามข้อตกลงนั้นถือว่าจุดแรกของการเริ่มวันใด ๆ ก็ตามแก้คือที่หอดูดาวกรีนิชนี้เอง ซึ่งรวมทั้งวันที่ 1 มกราคม ค.ศ. 2000 และ 1 มกราคม ค.ศ. 2001 ด้วย

พูดง่าย ๆ ก็คือเขาสื่อว่า ถ้าใครอยากจะอยู่ที่จุดเริ่มสหัสวรรษใหม่ก่อนใครเพื่อน ก็ให้ไปอยู่ที่หอดูดาวนั้น ซึ่งเขาก็มีการจัดงานด้วย เท่านั้นเอง

ดิฉันได้อีเมล์ไปถามผู้ดูแลเวบไซต์ของกรีนิชว่า ตกลงสหัสวรรษเริ่มเมื่อไรแน่ เขาก็ตอบมาว่าแล้วแต่คิด แต่ทางเขาเอง เขาชอบที่จะเชื่อว่าเริ่มปี ค.ศ. 2001 ซึ่งก็หมายความว่าแล้วแต่ความเห็นส่วนตัวกัน

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ