กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

สติแยกแยะ

ในยุคที่ข้อมูลมากมายแทบจะถล่มทับอยู่แล้วนี้ นอกจากการค้นคว้าแล้ว เราจำเป็นต้องคอยบอกตัวเองให้รู้จักการอ่านนัยที่ซ่อนไว้ด้วย หรือที่ภาษาอังกฤษมีสำนวนว่า อ่านระหว่างบรรทัด (Read Between The Lines) โดยใช้เหตุผล สติ แยกแยะให้ละเอียดมากขึ้นว่าเรื่องไหนจริง เรื่องไหนแค่ความเห็น หรือแค่ความเชื่อ ไม่ควรเชื่อว่า จริง เพียงเพราะเหมือนกับสิ่งที่เราเชื่อมานาน

ไม่ควรเชื่อว่าจริง เพียงเพราะเราเป็นผู้ได้ประโยชน์จากสิ่งนั้น

ไม่ควรเชื่อว่าจริง เพียงเพราะเราได้ยิน ได้ฟังจากคนที่เรารู้จักดีคนที่เรารัก หรือคนที่เราเคารพ

ไม่ควรเชื่อว่าจริง เพียงเพราะคนพูดเป็นผู้ใหญ่ หรือน่าเชื่อถือ มีการศึกษาสูง

ไม่ควรเชื่อว่าจริง เพียงเพราะคนพูดมีหลักฐานให้เห็น ได้ยินหรือสัมผัสได้

เพราะหลักฐานบางอย่างอาจมีนัยเบื้องลึกที่ไม่เหมือนกับข้อสรุปที่กำลังนำเสนออยู่ก็ได้ หรือหลักฐานบางอย่างอาจมีที่มาที่ไปซับซ้อนกว่าที่เราเห็นด้วยตาเพียงผิวเผิน

เราจะเชื่ออย่างไรก็ไม่เสียหายตราบเท่าที่เราไม่ได้ ‘ติด’ อยู่กับความเชื่อนั้นว่าเป็น ‘ความจริง’ ที่สุด และว่าเราจะต้องเชื่ออย่างนั้นไปตลอดกาลหรือว่า ‘ติด’ จนกระทั่งใครเห็นแตกต่างจากเรา ต้องเป็นผิด

เพราะเมื่อเราเชื่อว่า ‘จริง’ เสียแล้ว ความคิดและพฤติกรรมต่อเนื่องก็จะเป็นไปตามนั้น ถ้าดีก็ดีไปแต่ถ้าเชื่อสิ่งที่อาจเป็นโทษแก่ตัวเองก็ลำบากหน่อย

อย่างเช่น คนที่ถูกตกทอง มักไม่ได้ถูกสะกดจิตชนิดหมดสติ ไม่รู้ตัวหรอกค่ะ แต่ถูกแก๊งที่มาตกทองทำให้เชื่อว่ากำลังจะได้ลาภจริง ๆ ซึ่งตรงกับใจที่กังวลเรื่องเงินพอดี พอแก๊งนี้พูดไปพูดมาฟังดูเข้าท่า น่าเชื่อว่าจริง เลยยินยอม ลืมตัว เคลิ้มไปด้วยเลย แล้วมาคิดว่าเป็นเพราะถูก ‘สะกดจิต’

ในทางตรงกันข้าม ถ้าเราปักใจเชื่อว่าอะไรจริงเสียแล้ว หากมีข้อมูลใหม่ที่ไม่สอดคล้องไปกับสิ่งเดิมก็รู้สึกว่านั้นคือไม่จริง เลยทำให้เรารับสิ่งใหม่ ๆ ได้ยากหน่อย

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ