กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

หัวหรือก้อย

หลายๆ คนมักบอกว่าอ่านหนังสือหลาย ๆเล่มแล้วสับสน เพราะแต่ละเล่มคิดไปคนละทาง ไมรู้จะเชื่อใครดีเลยตัดสินใจไม่อ่านดีกว่า ดิฉันว่า สังคมไทยจะก้าวหน้าได้ คนไทยต้องอ่านหนังสือให้มาก ๆ แต่อ่านแบบแยกแยะ ไม่ต้องตัดสินใจที่จะเชื่อใคร หรือเล่มใดเพียงหนึ่งเดียว ค่อย ๆ แยกว่า เล่มนี้ก็มีเหตุผลในประเด็นนี้ เหมาะกับสถานการณ์นี้ส่วนเล่มโน้นก็ดีและเหมาะสมกับอีกสถานการณ์หนึ่ง เราก็จะได้มุมมองหลาย ๆ แง่ ให้มีรายละเอียดมากขึ้นต่างหาก

บางทีคนเราเสียเวลาถกเถียงทะเลาะกัน หรือถึงขั้นทำสงครามกันในโลก ก็เพราะต้องการจะให้ออกหัวออกก้อยมาเลยว่าอะไรผิด อะไรถูกหรือเธอผิด ฉันถูก

บางทีคนเราเป็นศัตรูกัน หรือรู้สึกว่าอีกคนเป็นคนไม่ดี ก็มาจากรากฐานที่ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าข้อมูลและความเชื่อของตัวเองนั้นแหละถูกแล้วก็ทำให้เกิดเป็นผลกระทบออกไปที่อีกฝ่ายซึ่งก็คิด ทำ พูด ตามความเชื่อที่ตนว่าจริงเช่นกัน ก็กระทบเป็นวงจรกลับไปกลับมา จนในที่สุดลงท้ายเลยเหม็นหน้ากันไป

จะเชื่อผิด เชื่อถูก คิดผิด หรือคิดถูก จะเป็นไรไปค่ะ ขอเพียงเราเปลี่ยนความคิดได้เสมอ เท่านั้นก็พอ บางอย่างในโลก ก็สามารถบอกได้ว่า อะไรถูก อะไรผิด

แต่ก็มีอีกตั้งหลายอย่างมากมหาศาลที่บอกไม่ได้ว่า อะไรถูก หรืออะไรผิด สิ่งที่ถูกของคนหนึ่ง ในเวลาหนึ่ง อาจจะไม่เข้าท่า หรือผิดสำหรับอีกคนก็ได้ หรือบางทีอาจไม่มีใครผิดเลยก็เป็นได้ อาจถูกทั้งคู่ แต่อย่างไหนเหมาะกับคนไหนมากกว่ากันเท่านั้น

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ