กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

คับหรือหลวม

เรื่องเก่า ๆ ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตาม ถ้าวนเวียนติดอยู่ ก็ไม่ได้ทำให้เกิดความก้าวหน้า สร้างสรรค์เท่าไรนัก ทั้งแก่ส่วนตัวและส่วนรวม เราควรเปิดตัวเองให้รับข้อมูลใหม่ ๆ สิ่งใหม่ ๆ ที่เหมากับตัวเรา ชีวิตเรามากกว่า เหมือนเช่นปูเสฉวนที่เคยอยู่กับเปลือกหอยที่พอเหมาะสมกับตัวแต่เมื่อโตขึ้น เปลือกเก่าก็คับแคบไปแล้ว จะยึดอยู่กับเปลือกเดิมคงอึดอัดแย่ ปูเสฉวนก็ต้องออกจากเปลือกเก่า เพื่อไปหาเปลือกใหม่ที่เหมาะสมกว่า

การก้าวออกจากสิ่งเก่า ๆ ไม่จำเป็นว่าสิ่งนั้นต้องไม่ดี หรือเสียหายไปแล้ว แต่เป็นเพราะไม่เหมาะกับเราต่างหาก ความคิดเดิม ๆ ก็เช่นกันอาจยังดีอยู่ เพียงถ้ารู้สึกคับไปแล้วสำหรับเรา ก็ลองขยายขอบออกไปหลวมขึ้นได้ เช่นเดียวกับคำว่า “วิทยาศาสตร์”ถ้าเดิมทีใครเคยคิดว่าต้องเป็นสิ่งจับต้องได้ สัมผัสได้ ก็ไม่ผิดนะค่ะ

แต่ถ้าดูดี ๆ หากวิทยาศาสตร์ต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ และเป็นไปตามหลักฐานที่เคยเกิดมาก่อนเท่านั้นทุกวันนี้เราคงไม่มีไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ หรือแม้กระทั่งยานอวกาศที่ไปเก็บข้อมูลของดาวดวงอื่น ๆ แกแล็คซี่อื่นๆ อีกทั้งถ้าวิทยาศาสตร์ปฏิเสธจินตนาการแล้ว เซอร์ไอแซ็ค นิวตัน ผู้ค้นพบกฎการโน้มถ่วง ก็คงไม่ได้บอกอะไรดี ๆ กับเรา หรือก็คงเหมือนที่กาลิเลโอค้นพบความจริงเกี่ยวกับโลกและดาราศาสตร์ แต่แทบเอาชีวิตไม่รอด

เราอยู่ในยุคนี้ เรียนประวัติศาสตร์ของกาลิเลโอแล้ว ออกจะแปลกใจว่าคนยุคนั้นทำไมต้องต่อต้านด้วย สมัยนี้เด็กนักเรียนตัวเล็ก ๆ ยังรู้กันแทบทุกคนเลยว่า โลกเรานั้นกลมและหมุนรอบดวงอาทิตย์ เพราะการเรียนมีภาพถ่ายและข้อมูลที่เป็นหลักฐานประกอบน่าเชื่อถือ จนไม่แปลกแล้ว

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ