กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

อนาคตและอดีต

แต่ในทุกยุค ทุกสมัย ทุกเวลาการค้นพบสิ่งที่ไม่เหมือนเดิม ย่อมเกิดขึ้นเสมอ และแน่นอน ระยะแรก ๆ ของการค้นพบ ย่อมไม่ค่อยมีหลักฐานที่สัมผัสได้ จับต้องได้อย่างเพียบพร้อม โดยเฉพาะเรื่องของ “จิต” ที่มักหาหลักฐานซึ่งสัมผัสได้จับต้องได้ไม่ง่ายนัก มีแต่ต้องประสบด้วยตัวเอง แล้วอย่างนี้หมายความว่า ให้เชื่อเรื่อง “จิต” เลยงั้นหรือ

ช้าก่อนค่ะ อย่าเพิ่งเชื่อเลย ดิฉันคิดว่า เลือกและพิเคราะห์ที่เหมาะกับชีวิตตัวเองให้ดีขึ้น น่าจะดีกว่า เรื่องของ “จิต” บางเรื่องต่อให้มีหลักฐาน มีเครื่องมือประกอบมากมายน่าเชื่อถือ แต่ดิฉันก็ไม่ได้ให้ความสนใจนัก เพราะตอบตัวเองไม่ได้ว่ารู้ไป พิสูจน์ไป ถึงจะจริง จะมีส่วนในชีวิตประจำวันตัวเองดีขึ้นได้อย่างไร

แต่ถ้าเรื่องใดทำให้ชีวิตใครดีขึ้น ก็คงไม่มีใครบอกได้ว่าผิดหรือถูก สุดแล้วแต่พิจารณากันเอง ส่วนในเรื่องของการถอยจิตไปถึงอดีต(ชาติ)ที่ผ่านมา แทนที่ดิฉันจะพยายามให้คนเชื่อ (อย่างที่คนมักคิดว่าคงเป็น) กลับต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ในการชี้แจงกับใคร ๆ ว่า อย่าเพิ่งปักใจเชื่อว่านั่นคืออดีตชาติจริง  ๆ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ