กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

ฟังหูไว้หู

แม้ว่าดิฉันเป็นผู้ถอยจิตให้หลาย ๆ กรณีเองด้วยซ้ำ ก็ยังไม่ค่อยเชื่อว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นความหมายบางอย่างที่จิตใต้สำนึกของเขาต้องการจะสื่อสารออกมาเพื่อประโยชน์ให้เกิดความเข้าใจปมความจำลึก ๆ มากกว่า แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธว่า ไม่ใช่ “อดีตชาติ” เสียทีเดียว เพียงแต่เมื่อพิสูจน์ว่า “จริง” ยังไม่ได้ ก็เลยรับแค่เพียงประโยชน์ในการช่วยเหลือให้เขารู้สึกดีขึ้นบำบัดทุกข์ที่เขาประสบอยู่ดีกว่า

ก็ฟังหูไว้หูค่ะ แต่สิ่งที่ได้คือทำให้ยิ่งสนับสนุนและตอกย้ำมุมมองของตัวเองว่า คนเรานั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะรีบร้อนสรุปคนอื่นว่าถูกหรือผิด ดีหรือไม่ดี ตามความคาดเดาหรือความเข้าใจของตัวเราเอง เพราะนั่นคือมุมมองของเราทั้งนั้น จิตใจของคนเรามีความละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่าที่เราเห็นด้วยตา หรือเข้าใจด้วยเหตุผล ด้วยประสบการณ์ของเราอีกมานัก

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ความขัดแย้ง
  2. จริงและเท็จ
  3. A.D. หรือ B.C.
  4. ดำและขาว
  5. สติแยกแยะ
  6. หัวหรือก้อย
  7. ความคิดใหม่
  8. คับหรือหลวม
  9. อนาคตและอดีต
  10. ฟังหูไว้หู

 

ของ  อมรา  ตัณฑ์สมบุญ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ
 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ