กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

 

 


ท็อป 10 เรื่องวิทยาศาสตร์ปี 2005

    ปี 2005 เป็นปีที่วงการวิทยาศาสตร์มีความคึกคักกับการค้นพบใหม่ๆ ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย รวมทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ที่จะทำให้ชีวิตมนุษย์เปลี่ยนไปในอนาคตอันใกล้นี้

    แน่นอนว่าผู้สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์จำนวนไม่น้อยคงอยากรู้ว่าเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องใดบ้างที่เป็นเรื่องเด่นในปี 2005 ดังนั้นเว็บไซต์วิทยาศาสตร์ดังอย่าง LiveScience.com จึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมโหวตเรื่องวิทยาศาสตร์สุดยอดแห่งปี 2005 มาดูกันว่าท็อป 10 เรื่องวิทยาศาสตร์ในปี 2005 ที่ได้รับการโหวตมีเรื่องอะไรบ้าง

 

 

ดูหน้าที่แล้ว <              >ดูหน้าถัดไป

 

 

 

หน้าที่

 

 1. ท็อป 10 เรื่องวิทยาศาสตร์ปี 2005

 2. ชีวิตอมตะ

 3. นาโนเทคโนโลยี

 4. แขนขาเทียมเสมือนจริง

 5. สัญญาณบ่งชี้สิ่งมีชีวิตบนดาวอังคาร

 6. พบดาวเคราะห์เหมือนโลก

 7. กำเนิดหลุมดำ

 8. ปกป้องโลกจากดาวเคราะห์น้อย

 9. ถอดรหัสพันธุกรรมลิงซิมแปนซี

 10. ภาวะโลกร้อน

 11. หุ่นยนต์เสมือนคน

 

     

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ