กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?

Edward Murphy records another slice of toast landing butter side down...

      คงมีคนจำนวนไม่น้อย  (โดยเฉพาะพวกฝรั่ง )  เคยชุ่มช่ามทำขนมปังแผ่นทาแยม ( หรือทาเนย) ตกจากโต๊ะอาหาร  และมักจะ  พบว่าขนมปังที่หล่นแหมะอยู่บนพื้นนั้นมักเอาหน้าที่ทาแยม (หรือเนย คว่ำลงพื้นเสมอ

      ว่ากันว่านี่เองเป็นส่วนหนึ่งของกฎของเมอร์ฟี่ (Murphy’ s law)  ที่ว่า ถ้าอะไรสามารถเกิดความผิดพลาดได้ละก็  มันจะต้องเกิดขึ้นแน่   สำหรับกรณีขนมปังทาแยมนี้  จะพูดว่า  ถ้าขนมปังทาแยมหล่นพื้น  มันจะคว่ำหน้าที่ทาแยมลงพื้นเสมอ  และเชื่อกันว่า  เป็นเพราะแยม (หรือเนย)  นั่นแหละที่ทำให้ขนมปังเอียงไปด้านนั้นจนหมุนคว่ำลงพื้น

      ข้อสังเกตนี้ฝรั่งเองก็เถียงกันมานานแล้วว่าเป็น  “กฏ”  (คือต้องเป็นเช่นนั้น)  จริง ๆ  หรือเพียงแค่ว่ารู้สึกกันไปเอง  เพราะแม้ขนมปังหล่นลงพื้นอาจมีโอกาสคว่ำหรือหงายได้เท่า ๆ กัน  คือ 50 : 50  ก็ตามแต่หากมันหงายเอาหน้าแยมขึ้น  เราจะรู้สึกเฉย ๆ  แต่พอมันคว่ำเอาหน้าแยมลง  เราจะตโพยตีพายว่า  “เสียของ”  (แถมจำเหตุการณ์ได้แม่น)  ทั้งที่จริง ๆ แล้วของที่ตกพื้นย่อมสกปรก  และไม่ควรกินทั้งนั้น

      ประเด็นนี้ร้อนแรงถึงขนาดว่า  รายการวิทยาศาสตร์ของสถานีโทรทัศน์  BBC  ในประเทศอังกฤษ  ในราวปี คศ.  1991- 1993  ได้ทำการทดลองเพื่อตรวจสอบกฎข้อนี้  โดยให้คนนโยนขนมปังแผ่นทาเนยขึ้นไปแล้วปล่อยให้หล่นลงพื้นนับร้อยครั้ง  ผลปรากฎว่าขนมปังที่หงายหน้าเนยขึ้นกับที่คว่ำหน้าเนยลฃมีพอ ๆ กัน  จึงสรุปว่า  กฎของเมอร์ฟี่สำหรับขนมปังที่ว่าเป็นเพียงความเชื่อผิด ๆ เพี้ยน ๆ  

       แต่ข้อสรุปของ  BBC  สมบูรณ์แล้วแน่หรือ ?

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?
  2. การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น
  3. ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 
  4. ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่
  5. น่าคิดและทดลองเอง

 

อาจารย์  บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ