กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น

          อย่างไรก็ตามการทดลองโยนขนมปังของ  BBC  ก็โดนกระหน่ำจากผู้เชื่อมั่นในกฎของเมอร์ฟี่ว่า  ไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริง  เพราะกฎนี้มักแผลงฤทธิ์บนโต๊ะอาหารเช้า  โดยขนมปังมักจะเลื่อนหล่นจากจานรองลงไปเหมาะที่พื้น

          ราวปลายปี ค.ศ. 2000  ถึงต้นปี  ค.ศ. 2001  หนังสือพิมพ์ The  Sum  กับบริษัทผู้ผลิตเนย  Lurpak จึงร่วมกันจัดการแข่งขันเรียกว่า Tumbling  Toast  Test  (การทดสอบปล่อยให้ขนมปังร่วงหล่นลงพื้น )  เพื่อทดสอบกฎของเมอร์ฟี่ข้อนี้

         งานนี้หัวเรือใหญ่เป็นนักฟิสิกส์จากหาวิทยาลัยแอสตัน  ( Aston  University )  ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเบอร์มิงแฮม  ชื่อ   โรเบิร์ต  แมตทิวส์  (Robert  Matthews)   เป็นผู้วางกติกาและแนวทางการแข่งขัน

         การแข่งขันครั้งนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี   เพราะมีเด็กนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมถึง  1,005  คน  โดยในการแข่งขันจะแบ่งเป็นทีมจากโรงเรียนต่าง ๆ

โลโก้ของการแข่งขัน  Tumbling  Toast Test  จัดโดยหนังสือพิมพ์  The sum  และบริษัทผลิตเนย Lurpak

        ผลจากการแข่งครั้งนี้  ทำให้เด็กนักเรียนฝรั่งสรุปได้สามประเด็นใหญ่ ๆ   ได้แก่

   1)  ขนมปังที่หล่นลงพื้นจากความสูงระดับโต๊ะอาหารปกติ  มีแนวโน้มจะพลิกคว่ำหน้าซึ่งเดิมหงายขึ้น  ลงสู่พื้น

   2)  สิ่งที่ทาบนขนมปัง  ไม่ว่าจะเป็นเนย  แยม  หรืออะไรก็ตามไม่เกี่ยวข้องกับการพลิกคว่ำของแผ่นขนมปัง

   3)  ตัวแปรที่สำคัญน่าจะเป็นระดับความสูง  เพราะหากปล่อยขนมปังให้หล่นจากที่สูงราว  2.5 เมตร  พบว่า  ขนมปังมีแนวโน้มจะหงายห้าทาเนยขึ้นมากกว่า

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?
  2. การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น
  3. ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 
  4. ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่
  5. น่าคิดและทดลองเอง
อาจารย์  บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ