กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 

    เห็นฝรั่งสนุกง่าย  ๆ  กับขนมังอย่างนี้  ผมก็เลยลองดูมั่ง  โดยจะให้เข้าใจจริง ๆ  ก็ต้องลองทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  มาดูภาคปฏิบัติกันก่อน  เพราะเห็นภาพชัดเจนดี

   ผมใช้ขนมปังแผ่นขนาด  9.5 X 10.5 เซนติเมตร  และหนา 0.8  เซนติเมตร  ทำตำหนิหน้าที่สมมติว่า  “ทาแยม”  ใส่ซองพลาสติก (เพื่อไม่ให้เศษขนมปังทำให้พื้นเลอะเทอะ )  แล้วค่อย ๆ ดันให้แผ่นขนมปังตกจากที่ว่าง  ซึ่งมีความสูงต่าง ๆ กัน  ตั้งแต่  3 จน ถึง 200  เซนติเมตร  โดยที่แต่ละความสูงจะทำการทดลองซ้ำ  10  ครั้ง

ลองมาดูผลการทดลองกันหน่อย

 

สภาพสุดท้าย

ความสูง (เซนติเมตร)

3

10

37

76

174

200

คว่ำ

0

7

10

10

7

3

หงาย

10

3

0

0

3

7

   ก่อนจะร่วงหล่น  ขนมปังจะเอียงจากแนวระนาบเล็กน้อย  โดยมีขอบโต๊ะ  (หรืออะไรก็ตาม)  เป็นจุดหมุน  หากความสูงไม่มากนัก  (เช่น  3 เซนติเมตร)  ขนมปังก็จะหล่นโดยหงายหน้าขึ้น  แต่พอตกจากที่สูงขึ้นระดับหนึ่ง  ขนมปังจะเอาขอบลงพื้นก่อน  จากนั้นก็อาจจะพลิกหงายหรือคว่ำก็ได้  (น่าคิดว่า  ถ้ามีแยมทาไว้จริงมีผลอะไรไหม )

  เมื่อสูงถึงช่วงหนึ่ง (เช่น  ระหว่าง  37  และ  76 เซนติเมตร )  ขนมปังแผ่นจะพลิกหมุนกลางอากาศราวครึ่งรอบ (ซึ่งหมายความว่าหน้าที่หงายอยู่เดิมจะคว่ำลง  สลับกับหน้าที่คว่ำอยู่เดิมจะหงายขึ้น )  ทำให้มันเอาหน้าซึ่งทาแยมพลิกคว่ำลงเสมอ

   แต่หากขนมปังตกจากที่สูงมากขึ้นถึงระดับหนึ่ง  ก็จะพลิกหมุนอากาศประมาณหนึ่งรอบ  ทำให้ตอนจบหงายหน้าทาแยมขึ้น   (เป็นส่วนใหญ่)  แต่มีเหมือนกันที่ขนมกระเด้งหน้าแยมคว่ำลง

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?
  2. การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น
  3. ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 
  4. ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่
  5. น่าคิดและทดลองเอง
อาจารย์  บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ