กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่

       ครูฟิสิกส์ฝรั่งชื่อ  รอน  เอดจ์  ( Ron  Edge )  ได้ใช้กลศาสตร์วิเคราะห์ไว้ว่า  สำหรับขนมปังแผ่นรูปร่างสี่เหลี่ยมจุตุรัสกว้าง  ซึ่งค่อย ๆ  ตก  จากขอบโต๊ะสูง  จะพลิกหมุนเป็นจำนวน  รอบเมื่อตกถึงพื้น  โดย

    รอบ

       โดยเทอมแรก (ที่มีรากที่ 2  ของความสูง หารด้วยความกว้าง L )  มาจากการหมุนระหว่างที่ขนมปังกำลังร่วงหล่นอยู่ในอากาศส่วนเทอมที่ 2  ( 0.083 รอบ)  มาจากข้อสังเกตที่ว่า  ขนมปังจะเอียงประมาณ  30  องศา  (เทียบเท่ากับการหมุนของแผ่นขนมัว 0.083  รอบ  โดยคำนวณจาก  30  องศา  หารด้วย  360  องศา  )  ก่อนหล่นจากขอบโต๊ะ

      ลองคำนวณกรณีปกติกันหน่อย  ติ๊งต่างว่า  ขนมปังกว้าง  L = 10  เซนติเมตร  หล่นจากโต๊ะสูง  H  =  76  เซนติเมตร สูตรนี้จะทำนายว่า  แผ่นขนมปังจะหมุนไปได้เท่ากับ

   รอบ

      (เกินครึ่งรอบไปเล็กน้อย)

      นั่นคือ  ขนมปังกำลังเอาหน้าคว่ำลงสู่พื้น  ตามกฎของเมอร์ฟี่นั่นเอง

     โดยสรุปก็คือ สำหรับขนมปังขนาดธรรมดา  และความสูงของโต๊ะอาหารปกติ  ขนมปังซึ่งหล่นจากขอบโต๊ะจะหมุนไปเกินครึ่งรอบเล็กน้อย  ทำให้หน้าเดิมที่หงายขึ้นพลิกคว่ำลงเสมอ  โดยไม่เกี่ยวกับแยมหรือเนยที่ทาไว้อย่างใด  นี่คือมาจากกฎของเมอร์ฟี่เวอร์ชันขนมปังนั้นเอง

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ขนมปังทาแยมหล่นพื้นหน้าคว่ำเสมอจริงหรือ ?
  2. การประชันทำขนมปังหล่นลงพื้น
  3. ไม่ลองเอง.....ก็ไม่รู้ 
  4. ฟิสิกส์เบื้องหลังกฎของเมอร์ฟี่
  5. น่าคิดและทดลองเอง
อาจารย์  บัญชา ธนบุญสมบัติ ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณมากครับ

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ