กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

เครื่องสุขภัณฑ์ (Toilet)

ส้วมแบบนั่งสมัยโรมัน

                เครื่องสุขภัณฑ์เป็นอุปกรณ์สำคัญมากในประวัติศาสตร์พัฒนาการด้านสุขภาพของมนุษย์ แม้ในวัฒนธรรมส่วนใหญ่การกล่าวถึงกิจกรรมทางร่างกายเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ตลอดช่วงเวลาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ การขาดสุขอนามัยสำหรับปลดทุกข์ถือเป็นภัยร้ายแรงต่อสุขภาพในระดับชาติ วิถีปฏิบัติทางสุขอนามัยสำหรับการปลดทุกข์ของมนุษย์นั้นเป็นสิ่งจำเป็นเสมอ โดยมีคำตอบคือ เครื่องสุขภัณฑ์

                ประวัติศาสตร์ของสุขภัณฑ์สมัยใหม่นั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคล่าช้า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมก่อให้เกิดความก้าวหน้าในบางยุค แล้วถอยหลังในบางสมัย

                ตัวอย่างเช่น มีส้วมต่อกับท่อน้ำทิ้งทำจากอิฐดินเหนียวในอินเดียตั้งแต่ ๒,๕๐๐ ปีก่อนคริสตกาล แต่ในยุคมืดระหว่าง ค.ศ. ๕๐๐ ถึง ๑๕๐๐ มนุษย์กลับเทถังหรือกระโถนที่เต็มไปด้วยของเสียจากร่างกายมนุษย์ทิ้งทางหน้าต่าง ส้วมหลุมแบบเปิดเป็นเรื่องปกติทั่วไป เชื้อโรคจึงแพร่กระจายและมีคนนอนตายข้างถนน สถานการณ์ในยุโรปก็ดำเนินรอยเดียวกันเป็นเวลานานอย่างไม่น่าเชื่อตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ส้วมแบบนั่งสมัยโรมัน
  2. โยนลงหน้าต่าง
  3. จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
  4. กระดาษชำระ
นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ