กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

โยนลงหน้าต่าง

           ก่อนจะมีห้องน้ำใช้ในบ้าน มนุษย์ต้องถ่ายของเสียด้วยวิธีการ เช่น กลบฝังในป่า โยนจากหน้าต่างลงท่อระบายน้ำ ถ่ายลงในสายน้ำไหล หรือใช้กระโถนซึ่งต้องหมั่นทำความสะอาดเป็นประจำ

            อุปนิสัยและทัศนคติของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ แม้ช่วงประวัติศาสตร์จะมีคนเพียงแค่หยิบมือหนึ่งซึ่งมักเป็นคนร่ำรวยที่ทำการทดลองเกี่ยวกับเครื่องสุขภัณฑ์ แต่ต้องรอถึงศตวรรษที่สิบหกกว่ารัฐบาลต่าง ๆ จะเริ่มดำเนินการเกี่ยวกับสภาพสุขอนามัย โดยสรุปว่า สิ่งสกปรกถือเป็นความไม่สงบอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นสิ่งเลวร้ายสำหรับสังคม แต่ผู้คนยังคงต้องออกไปปลดทุกข์นอกบ้าน แม้ในศตวรรษที่สิบหกจะมีกฎหมายบังคับให้แต่ละบ้านสร้างห้องน้ำและเริ่มมีห้องน้ำสาธารณะแล้ว แต่ต้องรอถึงศตวรรษที่สิบแปดจึงเกิดความก้าวหน้าอย่างจริงจังขึ้น

            ส้วมหลุมกลบและส้วมหลุมปิดมีลักษณะการใช้งานแตกต่างกันคือส้วมหลุมกลบจะกลบหลุมหลังจากผู้ใช้ปลดทุกข์เสร็จสิ้นแล้ว ส่วนส้วมหลุมปิดนั้นหลุมจะลึกกว่า มีฝาปิดไม่ให้เห็นของเสียที่ขับถ่ายลงไป วิธีการนี้ให้ผลดีแต่จะหมั่นทำความสะอาดอยู่เสมอ

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ส้วมแบบนั่งสมัยโรมัน
  2. โยนลงหน้าต่าง
  3. จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
  4. กระดาษชำระ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ