กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ

           จุดเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในปี ๑๗๓๘ เมื่อ เจ.เอฟ.แบรนเดล (J. F. Brandel) นำส้มชักโครกแบบวาล์วมาใช้ หลังจากนั้น อเล็กซานเดอร์ คัมมิงส์ (Alexander Cummings) ได้พัฒนาเทคโนโลยีและสร้างเครื่องสุขภัณฑ์ที่ดีขึ้น ในปี ๑๗๗๕ ส้วมของเขาหล่อน้ำไว้ในคอห่านเมื่อไม่ใช้จึงช่วยขจัดกลิ่นพร้อมทั้งสามารถถ่ายเทของเสียออกนอกบ้านได้

          แต่กลไกของวาล์วและการปล่อยน้ำ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนเข้ามาแทนที่ด้วยความเร็วและปริมาณพอเหมาะนั้น ยังต้องพัฒนากันต่อไปในปี ๑๗๗๗ โจเซฟ เพรเซอร์ (Joseph Preser) ได้พัฒนาในจุดที่จำเป็นและต่อมาในปี ๑๗๗๘ ชาวอังกฤษนา โจเซฟ บรามาห์ (Joesph Bramah ค.ศ.๑๗๔๘-๑๘๑๔) นำวาล์วแบบข้อเหวี่ยงมาใช้แทนวาล์วแบบเลื่อนเทคโนโลยีในการชักโครกโดยใช้น้ำและแรงโน้มถ่วงในการชักสิ่งที่เหลืออยู่ลงไปมาถึงจุดสูงสุดในปี  ๑๘๗๐ เอส.เอส.เฮลิเออร์ (S.S. Helior) ประดิษฐ์ส้วมแบบชักโครกชื่อว่า อ็อพทิมส์ (optims)

ส้วมของ 1870 SS Helior

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ส้วมแบบนั่งสมัยโรมัน
  2. โยนลงหน้าต่าง
  3. จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
  4. กระดาษชำระ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ