กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

กระดาษชำระ

           ตั้งแต่ปี  ๑๘๙๐ มาจนถึงปัจจุบัน สิ่งเดียวที่มีการปรับเปลี่ยนคือความสวยงามแต่รูปลักษณ์โดยรวมและวิธีการทำงานยังคงเหมือนเดิมในฝรั่งเศสและอังกฤษติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ไว้ในบ้าน ห้องน้ำที่มิดชิดเป็นสัดส่วนหรือมีม่านกั้นเพื่อความเป็นส่วนตัวเริ่มได้รับความนิยมการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ เน้นทางด้านรูปร่างหรือการออกแบบสุขภัณฑ์เพื่อให้เหมาะกับรสนิยมส่วนตัว การประหยัดน้ำกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่มีการปรับปรุงงานออกแบบเพื่อให้มีประสิทธิภาพแต่ใช้น้ำน้อยลง

            สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาได้แก่ การประดิษฐ์กระดาษชำระ ก่อนหน้านี้มนุษย์ใช้ป่าน กระดาษหนังสือพิมพ์หรือสิ่งนุ่มเบาอื่น ๆ ตามแต่สะดวกสำหรับทำความสะอาดร่างกายหลังจากปลดทุกข์ ในปี ๑๘๕๗ โจเซฟ เคเยตี้ (Joseph Cayetty) คิดค้นกระดาษชำระขึ้นในสหรัฐอเมริกา สิ่งประดิษฐ์นี้ทำให้มนุษย์มีกระดาษชำระซึ่งใช้สะดวก ซึมซับได้ดี และหยิบใช้ได้ง่ายเมื่อต้องการ เหมือนจะเป็นเพียงอุปกรณ์ธรรมดา แต่เครื่องสุขภัณฑ์ก็ต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะเดินทางมาถึง แต่เมื่อถูกประดิษฐ์ขึ้นแล้วมันก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วทันใจ

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ส้วมแบบนั่งสมัยโรมัน
  2. โยนลงหน้าต่าง
  3. จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ
  4. กระดาษชำระ

 

นำมาจากหนังสือ 100  สิ่งประดิษฐ์เปลี่ยนโลก  ของ ทอม พิลบิน  โดย  ญาณิณี  พจน์วิบูลย์ ศิริ  ศิริลักษณ์  มานะวงศ์เจริญ   พิมใจ สวาย   และสมอนงค์  เฉลิมกิจ  แปล  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคณมากครับ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ