กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

       เมื่อน้ำในโถ ไม่ยอมหยุดไหลเสียที ลองกระตุกคันโยกดูอีกทีเผื่อจะได้ผล แต่เมื่อคุณเบื่อที่จะต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งแน่นอนคุณย่อมต้องเบื่อเข้าสักวัน ถึงเวลาจะต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกันเสียที แต่ไม่ได้หมายความว่าให้ยกหูโทรศัพท์เรียกช่างมาซ่อมหรอกนะ

        โถสุขภัณฑ์ตามบ้านทั่วไปนั้น มีระบบการทำงานแบบพื้น ๆ ไม่ซับซ้อน และส่วนใหญ่แล้ว แก้ไขให้ใช้งานได้ในงบไม่เกิน 200 บาท เท่านั้น หัวใจของงานนี้อยู่ที่การตีโจทย์ให้แตกเสียก่อน

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ตีโจทย์ให้แตก
  2. โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ
  4. ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด
  5. ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน

 

นำมาจากหนังสือ Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ