กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

      โถสุขภัณฑ์ชักโครกทั่วไปมีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ หลัก ๆ ได้แก่ ระบบที่ใช้แรงดึงดูดโลก ระบบใช้แรงดันเสริม และอย่างสุดท้ายที่มีมาตั้งแต่ต้นคือระบบชำระแบบเก็บเสียง ระบบหลังนี้มีกลไกค่อนข้างซับซ้อน จึงควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของช่างซ่อมจะดีกว่า

      ระบบที่ใช้แรงดึงดูดของโลกอาศัยแรงดันที่มาจากความสูงของน้ำหรือน้ำหนักน้ำในถังพักนั่นเอง ที่ทำหน้าที่ผลักให้น้ำและของเสียผ่านท่อดักกลิ่นไปได้ เมื่อถังพักน้ำมีความสูงมากขึ้น ย่อมมีแรงดันกดลงมามากขึ้นตามไปด้วย นั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจได้ว่า ทำไมโถสุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ ที่ต้องการน้ำชำระเพียง 1.6 แกลลอนนั้น จึงมีถึงพักน้ำสูงกว่าแบบปกติ

      โถสุขภัณฑ์ที่อาศัยแรงดึงดูดของโลกจะมีชิ้นส่วนใหญ่ ๆ 2 ส่วนด้วยกัน วาล์วเติมน้ำในถังพักที่มีหน้าที่ส่งน้ำให้เข้ามาในถังพักและวาล์วชำระที่ปล่อยน้ำจากถังพักไปยังถังสุขภัณฑ์ เมื่อโถสุขภัณฑ์ชนิดนี้เกิดปัญหาในการทำงานขึ้น ให้เปิดฝาถึงพักน้ำขึ้นเพื่อดูการทำงานของการปล่อยน้ำ จะทำให้เราวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ง่าย

      ส่วนโถสุขภัณฑ์ระบบแรงดันเสริม ที่ทำงานด้วยแรงดันน้ำไปอัดอากาศให้อยู่ในถังกักเก็บอากาศที่ทำจากพลาสติก ทุกครั้งที่มีการกดชำระ อากาศที่อัดเก็บไว้จะถูกปลดปล่อยออกมา ซึ่งช่วยในการชำระล้างโถให้สะอาด โถสุขภัณฑ์แบบนี้ต้องการการซ่อมบำรุงที่แตกต่างออกไปจากโถสุขภัณฑ์ที่ใช้แรงดึงดูด

      น้ำชำระที่ไหลไม่แรงพอในโถสุขภัณฑ์แบบแรงดันเสริม สาเหตุอาจจะเกิดมาจากวาล์วชำระรั่วซึม หรือวาล์วป้อนอากาศสกปรก

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ตีโจทย์ให้แตก
  2. โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ
  4. ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด
  5. ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน
นำมาจากหนังสือ Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ