กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ

     เมื่อวาล์วชำระของโถสุขภัณฑ์แบบอาศัยแรงดึงดูดมีการรั่วซึม จะทำให้โถสุขภัณฑ์ทำงานได้ไม่ราบเรียบ วาล์วลูกบอลเป็นวาล์วชำระที่เป็นแบบดั้งเดิม เพื่อการถอดวาล์วลูกบอลที่เป็นปัญหา ให้ปิดน้ำเข้าถังก่อนคลายเกลียวให้ลูกบอลหลุดออกจากลวดดึงยกวาล์ว(1)

     ใช้นิ้วลูบไปรอบตำแหน่งบ่าวาล์วเพื่อดูว่ามีเศษตะกรันมาสะสมที่บ่าวาล์ว หรือบ่าวาล์วเป็นหลุมพรุนหรือไม่ ถ้าบ่าวาล์วไม่มีรูพรุนแต่มีผิวหน้าที่ขรุขระ ขัดด้วยแผ่นฝอยขัดให้สะอาด และติดตั้งวาล์วลูกบอลอันใหม่

     ลองกดน้ำชำระซ้ำหลาย ๆ ครั้งตรวจสอบตำแหน่งเมื่อวาล์วลูกบอลตกลงมาบนบ่าวาล์ว ว่ามันได้ตำแหน่งที่อยู่กึ่งกลางบ่าวาล์วหรือไม่ หากมันตกเยื้องไปจากตกกลาง ปรับรางนำลวดยกวาล์วให้ไปทางซ้ายหรือขวาจนกว่าจะเข้าที่ (2)

     อีกวิธีหนึ่งที่มีค่าใช้จ่ายย่อมเยากว่า ด้วยการเปลี่ยนไปใช้วาล์วแบบแฟลบเปอร์แทนวาล์วลูกบอลที่รั่วซึม เพียงซื้อชุดดัดแปลงมา และถอดเอาลวดดึงและรางนำลวดของเดิมออกก่อน สวมแหวนรัดที่ใช้ติดตั้งไปกับท่อระบายน้ำล้น (3) เกี่ยวขาของวาล์วแฟลบเปอร์ให้ติดกับแหวนรัดที่หู ตรวจดูให้วาล์วแฟลบเปอร์อยู่ตรงกลางเหนียวบ่าวาล์ว(4) ต่อจากนั้นจึงคล้องโซ่หรือสายดึงเข้าของตัววาล์วเข้ากับคันกดชำระ

     บ่าวาล์วที่มีรูพรุนนั้นไม่สามารถจะซ่อมแซมได้ หากบ่าวาล์วชำรุดในลักษณะดังกล่าว คุณจำเป็นจะต้องเปลี่ยนวาล์วทั้งตัวหรือเพียงแค่ติดตั้งบ่าวาล์วใหม่ ซึ่งชุดซ่อมจะมีกาวซิลิโคนไว้ใช้ติดบ่าวาล์วใหม่เข้ากับบ่าวาล์วเดิม (5) สำหรับการเปลี่ยนวาล์วชำระหรือปะเก็นยาง(ระหว่างถังพักน้ำกับโถสุขภัณฑ์) จำเป็นจะต้องถอดถังพักน้ำออกก่อน ถ่ายน้ำออกจากถังพักและใช้ไขควงยาวและประแจเลื่อนในการถอดน็อตทองเหลืองที่ก้นถังพักน้ำ (6) ยกถังพักน้ำขึ้น คว่ำถังไปบนพื้น ใช้ประแจคอม้าถอดน็อตยึดวาล์วออก (7) จากนั้น ทำความสะอาดรอบ ๆ บริเวณรูถังพักน้ำ

     นำวาล์วชำระตัวใหม่ติดตั้งให้เยื้องไปด้านตรงข้ามกับวาล์วน้ำเข้าถังพัก (8) ทาปะเก็นถังพักด้วยน้ำยาต่อท่อก่อนการติดตั้งถังพักน้ำเข้ากับตัวโถนั่ง (9)

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ตีโจทย์ให้แตก
  2. โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ
  4. ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด
  5. ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน
นำมาจากหนังสือ Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ