กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด

      หากน้ำไหลลงโถกะปริดกะปรอยตลอดเวลาควรดูที่วาล์วน้ำเข้าถังพัก ในกรณีนี้เป็นวาล์วแบบบอลค็อค ซึ่งเป็นแบบที่นิยมใช้กันโดยอาศัยลูกลอยติดกับแขนยึดที่จะปิดวาล์วเมื่อน้ำให้ถังพักสูงได้ระดับที่ถูกต้อง ถอดสลักเกลียวยึดไดอะแฟรมยาง มาตรวจหาเม็ดทรายหรือเศษตะกอนรอบบ่าแผ่นยางกลม ใช้ปากคีบ คีบเศษสัสดุตกค้างออก (10) แต่ถ้าแผ่นยางนั้นขาด ควรเปลี่ยนใหม่ (11)

      ในหลายกรณี การเปลี่ยนวาล์วน้ำเข้าถังพักใหม่ แทนที่จะไปมัวแต่ค้นหาอะไหล่รุ่นเดิมที่อาจจะเลิกผลิตไปแล้ว น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า อะไหล่พลาสติกที่มีราคาไม่แพงนั้น ไว้วางใจได้ในการทำงานและยังติดตั้งง่ายด้วย ปิดน้ำเข้าถังก่อน ปล่อยน้ำออกจากถังพักให้หมดและถอดน็อตข้อต่อท่อน้ำเข้า (12) ต่อจากนั้น คลายน็อตยึดวาล์วน้ำเข้าถังพัก (13) ถอดวาล์วตัวเก่าออกมาจากถังพักน้ำและทำความสะอาดรอบรูเปิดของถังพักทาปะเก็นยางของวาล์วชำระด้วยน้ำยาต่อท่อเทฟลอน และสอดเกลียวเข้าไปในช่องเปิดของถัง (14) ขันน็อตยึดเกลียวของวาล์วชำระตัวใหม่ให้เข้าที่ และจัดต่อท่อน้ำรินขอบโถให้อยู่เหนือท่อระบายน้ำล้น ต่อท่อน้ำระหว่างวาล์วปิดน้ำกับวาล์วเติมน้ำถังพักเป็นขั้นตอนสุดท้าย ท่อตั้งแบบลวดสเตนเลสถักจะใช้งานได้สะดวกที่สุด

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ตีโจทย์ให้แตก
  2. โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ
  4. ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด
  5. ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน

 

นำมาจากหนังสือ Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ