กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน

     หากโถแบบอาศัยแรงดึงดูดของคุณมีการไหลชำระที่อ่อนแรง ใช้ลวดแข็ง ๆ ทำความสะอาดตะกรันที่ก่อตัวในท่อลักน้ำของโถสุขภัณฑ์ (15) ควรขุดรูขอบโถด้วยเช่นกัน

     แต่ถ้าเป็นโถแบบแรงดันเสริมมีอาการเช่นกันนี้ เปิดฝาถังพักน้ำออก และตรวจหาน้ำที่บริเวณด้านบนของกระบอกวาล์วชำระถ้ามีน้ำขังอยู่ ให้เปลี่ยนกระบอกวาล์วชำระใหม่ ขั้นแรก จะต้องปลดปล่อยแรงดันภายในออกไปก่อน ด้วยการปิดน้ำเข้าถังพักและกดคันชำระค้างไว้ราว 1 นาที ใช้ด้ามคีมสอดเข้าไปด้านบนของวาล์วและโยกให้กระบอกหลุดออกมา (16) ก่อนอื่นตรวจสอบกับคู่มือดูว่า จำเป็นจะต้องหล่อลื่นแหวนยางกลมของกระบอกอันใหม่ในการประกอบกลับหรือไม่ (17) หากคุณไม่พบว่ามีน้ำอยู่ในกระบอกวาล์วชำระให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า สาเหตุน่าจะมาจากวาล์วป้อนอากาศที่สกปรก คลายน็อตยึดวาล์วป้อนอากาศและนำสปริงและตัววาล์วดอกเห็ดออกมา (18) แช่ไว้ในน้ำส้มสายชูราวสองสามนาที และใช้นิ้วคลึงเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกออก ประกอบชิ้นส่วนเข้าที่ เปิดน้ำเพื่อการใช้งานต่อไป

 

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 
  1. ตีโจทย์ให้แตก
  2. โถสุขภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ
  3. ปัญหา น้ำชำระไหลไม่สม่ำเสมอ
  4. ปัญหา น้ำไหลไม่หยุด
  5. ปัญหา น้ำชำระโถไหลอ่อน

 

นำมาจากหนังสือ Popular Mechanics  ฉบับภาษาไทย  ธันวาคม 2005

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ