กลับสู่หน้าแรกฟิสิกส์ราชมงคล

คำพยากรณ์ 265 บทของนอสตราดามุส

คำพยากรณ์ที่ 22 : การเป็นพันธมิตรทางการทหารระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซีย

                        Quand ceux du pole arctique unis ensemble,

                        En Orient grand effrayeur et crainte :

                        E’lu nouveau, soutenu le grand tremble,

                        Rhodes, Bisance de sang Barbare teints. (VI,21)

คำแปล

            เมื่อผู้อยู่ในบริเวณมหาสมุทรอาร์คติกรวมตัวกัน ผู้คนในดินแดนตะวันออกจะเกิดความรู้สึกพรั่นพรึงและเกรงกลัว ผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ แม้จะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ก็จะมีความรู้สึกพรั่นพรึง ในขณะเดียวกัน โรดส์ (กรีซ) และตุรกีจะเปื้อนไปด้วยเลือดของอาหรับ

 

ตีความและวิเคราะห์

            ในขณะที่กรีซและตุรกีกำลังทำสงครามกันอยู่นั้น สถานการณ์ทางการทหารก็เพิ่มความสับสนยิ่งขึ้น เนื่องจากแทนที่ฝ่ายอาหรับจะระดมกำลังรุมเล่นงานกรีซ กลับเปลี่ยนแผนเป็นบุกประเทศตุรกี ส่วนทางด้านยุโรป สองชาติซึ่งติดต่อเชื่อมโยงกัน โดยใช้เส้นทางผ่านทางมหาสมุทรอาร์คติก (สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย) ก็ประกาศร่วมลงนามในสนธิสัญญาพันธมิตรทางด้านการทหาร เพื่อรวมตัวกันต่อต้านมหาอำนาจทางตะวันออกไกล และกองกำลังร่วมของฝ่ายอาหรับ การเคลื่อนไหวของสองอภิมหาอำนาจสร้างความวิตกกังวลให้แก่กลุ่มมหาอำนาจในตะวันออกไกลเป็นอย่างยิ่ง ผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาใหม่ของฝ่ายสัมพันธมิตรในตะวันออกไกล เกิดความหวาดหวั่นต่อสองอภิมหาอำนาจมากยิ่งขึ้น

 

คำพยากรณ์ที่ 1  2-4  5  6  7  8  9-10  11  12  13  14  15  16  17  18-19  20-21  22  23  24   

 

   กลับหน้าแรก   

 

ศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตสถาน

A  B  D  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y 

                        ถ          

                            อ   

นักวิทยาศาสตร    หน่วย      ศัพท์แผ่นดินไหวตัวอักษรจาก A-M   จาก N-Z

 

A B C D E F G H I J K L M N

O P Q R S T U V W X Y Z

คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ

หมวด : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

    ศัพท์เคมี    ศัพท์คณิตศาสตร์   ศัพท์ฟิสิกส์   

  บทความวิทยาศาสตร์      ศัพท์ชีววิทยา      สื่อการสอนฟิสิกส์      ศัพท์วิทยาศาสตร์

พจนานุกรมเสียง 1   แมว    วัว 1    วัว 2    วัว 3   

เหมียว   แกะ     พจนานุกรมภาพการ์ตูน

พจนานุกรมภาพเคลื่อนไหว   ดนตรี  Bullets แบบ JEWEL 

พจนานุกรมภาพต่างๆ  ภาพเคลื่อนไหวของสัตว์ต่างๆ  โลกและอวกาศ

อุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ