กริ่งประตูและออดไฟฟ้า

    กริ่งประตู  ออดและกระดิ่งไฟฟ้าที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันประดิษฐ์ขึ้นโดยอาศัยหลักทฤษฎีวิทยาศาสตร์  สาขาแม่เหล็กไฟฟ้าของนักวิทยาศาสตร์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19  สองท่านคือ  ฮันส์  เออร์สเตด  และไมเคิล  ฟาราเดย์  โดยในอดีตนั้น  ทั้งสองท่านได้สาธิตให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสไฟฟ้าและอำนาจแม่เหล็กกล่าวคือ  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดตัวนำจะก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบ ๆ เส้นลวดนั้น  และในทางตรงกันข้าม ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสนามแม่เหล็กโดยรอบเส้นลวดตัวนำแล้วก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าในเส้นลวดสิ่งที่กล่าวทั้งหมดนี้คือ  หลักการทำงานพื้นฐานของ  ตัวตัดวงจรชั่วขณะ,หม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าและขดลวดเหนี่ยวนำ  ซึ่งเป็นอุปกรณ์แม่เหล็กไฟฟ้าหลักที่ประกอบอยู่ภายในตัวกริ่งประตูและกระดิ่งไฟฟ้าซึ่งไม่ว่าระบบส่งเสียงสัญญาณของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านจะมีความซับซ้อนเพียงใดก็ตาม  แต่โดยพื้นฐานแล้วก็จะประกอบด้วยชิ้นส่วนประกอบหลักที่เหมือนกัน  และทำงานได้ด้วยหลักการพื้นฐานทางแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเดียวกันนั่นเอง

 

 

     รูปที่ 1 แสดงตัวตัดวงจรชั่วขณะซึ่งเป็นสวิตช์แม่เหล็กไฟฟ้าที่ทำงานเปิดปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ  เมื่อสวิตช์ของวงจรปิดลงเชื่อมต่อวงจร  จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดทั้งสองขด  ทำให้ขดลวดทั้งสองกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า 2 ตัว แผ่กระจายสนามแม่เหล็กออกโดยรอบอำนาจจากสนามแม่เหล็กนี้จะส่งแรงดึงดูดแผ่นอาร์มาเจอร์ให้เข้ามาหาตัวมัน  ในขณะที่แผ่นอาร์มาเจอร์เคลื่อนตัวเข้ามาจะพาเอาแขนขั้วหน้าสัมผัสตามมาด้วยทำให้ขั้วหน้าสัมผัสบนแขนขั้วหน้าสัมผัสยกตัวขึ้นมาจากขั้วหน้าสัมผัสที่ยึดอยู่กับที่ผลที่ตามมาก็คือ  จะไม่มีกระแสไฟฟ้าจ่ายสู่ตัวแม่เหล็กไฟฟ้า  สนามแม่เหล็กก็จะหายไปทันที  แผ่นอาร์มาเจอร์พร้อมกับแขนขั้วหน้าสัมผัสจะดีดตัวกลับมาอยู่ที่เดิม  ซึ่งก็จะทำให้ขั้วหน้าสัมผัสทั้งสองต่อเชื่อมกันอีกครั้งหนึ่ง  กระบวนการก็จะกลับไปเริ่มต้นใหม่เหมือนตอนเริ่มต้นซ้ำไปมาเช่นนี้  ด้วยความถี่ถึงประมาณ 25 ครั้งต่อวินาที

   กลับหน้าแรก   

หน้าที่ 

  1. กริ่งประตูและออดไฟฟ้า
  2. การทำงานของกริ่งและออดไฟฟ้า
  3. การทำงานของหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้า
  4. การติดตั้งกริ่งและออดไฟฟ้าใช้งานร่วมกัน

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

เกิด        วันที่ 22 กันยายน ค.ศ. 1791 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
เสียชีวิต วันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1867 ที่กรุงลอนดอน (London) ประเทศอังกฤษ (England)
ผลงาน - ค้นพบสมบัติของแม่เหล็กที่ทำให้เกิดไฟฟ้า
           - ประดิษฐ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือไดนาโม (Dynamo)
           - นำเหล็กมาผสมกับนิกเกิล เรียกว่า สแตนเลส ซึ่งมีสมบัติเหนียว และไม่เป็นสนิท
           - พบสารประกอบเบนซีน (Benzene)
           - บัญญัติศัพท์ทางวิทยาศาสตร์หลายคำ เช่น
                ไอออน (lon) หมายถึง ประจุ
                อิเล็กโทรด (Electrode) หมายถึง ขั้วไฟฟ้า
                คาโทด (Cathode) หมายถึง ขั้วลบ
                แอโนด (Anode) หมายถึง ขั้วลบ


         ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังมีความสำคัญและความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย
แม้ว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่การสร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ในปัจจุบันกระแสไฟฟ้าผลิตขึ้นได้จากพลังงานหลายรูปแบบ
ทั้งน้ำมัน น้ำ ลม และปรมาณู และฟาราเดย์ผู้นี้เองที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เรียกว่า "ไดนาโม (Dynamo)" ซึ่งเป็น
ต้นแบบของเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบัน    คลิกอ่านต่อครับ
 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 2

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ