เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ

            เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติเป็นเครื่องที่ใช้ทำน้ำแข็งอย่างอัตโนมัติ  โดยมีระบบน้ำเข้าและระบบลำเลียงน้ำแข็งออกจากถาดติดตั้งอยู่ในช่องแข็งของตู้เย็น  ใช้เนื้อที่ประมาณถาดน้ำแข็งสองอัน

            การไหลของน้ำ  ช่วงเวลาการแช่แข็งและการขับน้ำแข็ง  ถูกควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก  ซึ่งขับเฟืองไทม์มิ่งอย่างช้า ๆ เฟืองไทม์มิ่งต่อกับเพลาของก้านขับน้ำแข็งทำหน้าที่ดันน้ำแข็งออกจากถาดสวิตช์โซลีนนอยด์ควบคุมวงจรการไหลของน้ำเข้าถาดน้ำแข็ง  สวิตช์ยึดยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลเข้ามอเตอร์   ในช่วงการขับน้ำแข็งออกจากถาด  สวิตช์ตัดทำหน้าที่ตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อมีน้ำแข็งเต็มถัง (รูปที่ 1)

            ก่อนที่น้ำจะไหลเข้า  ถาดน้ำแข็งต้องถูกอุ่นจนมีอุณหภูมิ 50 องศาฟาเรนไฮต์  จากนั้นเทอร์โมสแตตจะตัดวงจรไฟฟ้า  ทำให้กระแสฟ้าไหลผ่านขดลวดแม่เหล็กของวาล์วโซลีนอยด์   วาล์วโซลีนอยด์จึงเปิดออกก้อนน้ำแข็งในถังน้ำแข็งจะยันให้แขนสวิตช์ตัดอยู่ในตำแหน่งที่สวิตช์ยึดยอมให้ก้านขับน้ำแข็งหมุนจนมาอยู่ที่ตำแหน่งในรูปที่ 2 น้ำจะไหลเข้าถาดน้ำแข็ง  หลังจากนั้นลูกเบี้ยวไทม์มิ่งจะปิดวาล์วควบคุมน้ำและเครื่องทำน้ำแข็งเริ่มเย็นลง

            หลังจากถาดน้ำแข็งมีอุณหภูมิลดต่ำกว่า 15 องศาฟาเรนไฮต์    และน้ำแข็งในถังว่างลงแขนสวิตช์ตัดจะเคลื่อนที่ต่ำลง (รูปที่ 3) เทอร์โมสแตตจะส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปที่เครื่องทำความร้อนของถาดน้ำแข็งและมอเตอร์

            มอเตอร์จะหมุนช้าลงเมื่อก้านขับน้ำแข็งสัมผัสกับน้ำแข็งในถาด  แต่จะมีแรงกดกระทำกับน้ำแข็ง  ความร้อนของเครื่องทำความร้อนจะทำให้ก้อนน้ำแข็งหลวมหลุดจากถาด  ก้านขับน้ำแข็งจึงดันก้อนน้ำแข็งให้หลุดออกจากถาดได้ (รูปที่ 4) 

            ก้านขับน้ำแข็งจะพาก้อนน้ำแข็งไปยังถังน้ำแข็ง (รูปที่ 5) น้ำจะไหลเข้าถาดต่อไป  และก้านขับน้ำแข็งจะหมุนต่อไปจนเกือบจะครบรอบ  ลูกเบี้ยวไทม์มิ่งจะปิดสวิตช์ของวาล์วควบคุมน้ำ  และเริ่มการทำน้ำแข็งต่อไป

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องทำน้ำแข็งอัตโนมัติ
  2. ถาดน้ำแข็ง

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ