เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

ห้องปิดที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่างจะมีลักษณะคล้ายกับตู้เย็น  เครื่องปรับอากาศจะทำหน้าที่ดึงเอาความร้อนจากอากาศภายในห้องออกสู่ภายนอก  โดยใช้สารทำความเย็นซึ่งไหลเวียนภายในระบบเป็นวัฏจักร  เปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาระหว่างของเหลวและก๊าช  สารทำความเย็นในระบบ  หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “น้ำยา”  จะดูดความร้อนเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

รูปที่ 1 น้ำยาไหลเวียนที่สภาวะความดันต่ำภายในท่อคอยล์เย็น  พัดลมของคอยล์เย็นจะดูดอากาศร้อนภายในห้องไหลผ่านคอยล์เย็น  ความร้อนจากอากาศถ่ายเทไปยังน้ำยาในคอยล์เย็นทำให้น้ำยาระเหยกลายเป็นไอ  อากาศที่ออกจากคอยล์เย็นจะมีอุณหภูมิลดลงและไหลเวียนภายในห้อง  น้ำยาที่มีสถานะเป็นก๊าชจากคอยล์เย็น  จะถูกดูดเข้าคอมเพรสเซอร์และถูกอัดให้มีความดันสูงขึ้น  น้ำยาที่ออกจากคอมเพรสเซอร์จะมีสถานะเป็นก๊าชและมีอุณหภูมิสูง  เมื่อไหลเข้าคอยล์ร้อน  จะถ่ายเทความร้อนให้กับอากาศที่ไหลผ่านคอยล์ร้อนและเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวหลังจากนั้นจะไหลออกจากคอยล์ร้อนผ่านลิ้นลดความดันไปยังคอยล์เย็น  ความต้านทานของลิ้นลดความดันจะทำให้น้ำยาไหลช้าลงและลดความดันลงในขณะที่ไหลเข้าคอยล์เย็น

กลับหน้าก่อน   กลับหน้าแรก    ไปหน้าถัดไป

หน้าที่ 

  1. เครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง
  2. ลักษณะการทำงาน
  3. เครื่องปรับอากาศแบบส่วนกลาง
  4. ชุดท่อทำความเย็นรูปตัว A
  5. เครื่องระบายความร้อนภายนอกอาคารสำหรับระบายจากน้ำยา

 

โดย  ธีระยุทธ  สุวรรณประทีป  พิชัย ลีละพัฒนะ  พงษ์ธร  จรัญญากรณ์   และนพดล เวชสวัสดิ์  ฟิสิกส์ราชมงคลขอขอบคุณครับ

 

 

 

เครื่องปรับอากาศทำงานอย่างไร

แอร์แบบติดหน้าต่าง

      แอร์แบบนี้มีส่วนประกอบทั้งหมดประกอบเป็นชิ้นเดียวกัน  เพื่อประหยัดเนื้อที่   ติดตั้งอยู่บนกรอบของหน้าต่าง  ถ้าคุณเปิดฝาครอบออกมาจะพบว่า ภายในประกอบด้วย

bullet คอมเพรสเซอร์ (Compressor)
bullet วาวล์ขยาย (Expansion  valve)
bullet คอนเดนเซอร์  ( Condenser)  นิยมเรียกว่า คอยส์ร้อน  ยื่นออกมาอยู่นอกตัวห้อง
bullet คอยส์เย็น (Evaporator)
bullet พัดลม  ตัว  ตัวหนึ่ง พัดคอยส์ร้อน  อีกตัวพัดคอยส์เย็น

ภายในของเครื่องปรับอากาศแบบหน้าต่าง

A) คอมเพรสเซอร์   B)  พัดลม   C) วาวล์ขยาย

D) คอยส์ร้อน    E)  คอยส์เย็น

      พัดลมเป่าคอยส์เย็น (สีน้ำเงิน)  ทำให้อากาศภายในห้องเย็นสบาย  ส่วนพัดลมอีกตัวพัดคอยส์ร้อน (สีแดง)  ความร้อนระบายออกภายนอก  โดยทั่วไปแอร์แบบหน้าต่างมีขนาดเล็กกว่า  10,000 บีทียู    อ่านต่อครับ

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฟิสิกส์ 1 หนังสือฟิสิกส์ 1 ภาคกลศาสตร์ หนังสือฟิสิกส์ 1  ภาค ของไหล ความร้อนและคลื่น

 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 1  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. การวัด 2. เวกเตอร์
3.  การเคลื่อนที่แบบหนึ่งมิติ 4.  การเคลื่อนที่บนระนาบ
5.  กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 6. การประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
7.  งานและพลังงาน  8.  การดลและโมเมนตัม
9.  การหมุน   10.  สมดุลของวัตถุแข็งเกร็ง
11. การเคลื่อนที่แบบคาบ 12. ความยืดหยุ่น
13. กลศาสตร์ของไหล   14. ปริมาณความร้อน และ กลไกการถ่ายโอนความร้อน
15. กฎข้อที่หนึ่งและสองของเทอร์โมไดนามิก  16. คุณสมบัติเชิงโมเลกุลของสสาร
17.  คลื่น 18.การสั่น และคลื่นเสียง

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ 2  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต  

1. ไฟฟ้าสถิต 2.  สนามไฟฟ้า
3. ความกว้างของสายฟ้า  4.  ตัวเก็บประจุและการต่อตัวต้านทาน 
5. ศักย์ไฟฟ้า 6. กระแสไฟฟ้า 
7. สนามแม่เหล็ก  8.การเหนี่ยวนำ
9. ไฟฟ้ากระแสสลับ  10. ทรานซิสเตอร์ 
11. สนามแม่เหล็กไฟฟ้าและเสาอากาศ 

12. แสงและการมองเห็น

13. ทฤษฎีสัมพัทธภาพ 14. กลศาสตร์ควอนตัม
15. โครงสร้างของอะตอม 16. นิวเคลียร์ 

  การเรียนการสอนฟิสิกส์ทั่วไป  ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

1. จลศาสตร์ ( kinematic)

   2. จลพลศาสตร์ (kinetics) 

3. งานและโมเมนตัม 4. ซิมเปิลฮาร์โมนิก คลื่น และเสียง
5.  ของไหลกับความร้อน 6.ไฟฟ้าสถิตกับกระแสไฟฟ้า 
7. แม่เหล็กไฟฟ้า  8.    คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับแสง
9.  ทฤษฎีสัมพัทธภาพ อะตอม และนิวเคลียร์   

 

กลับเข้าหน้าแรกบทความพิเศษ

กลับหน้าแรกโฮมเพจฟิสิกส์ราชมงคล

ครั้งที่

เซ็นสมุดเยี่ยม

บทความพิเศษ